Wyniki czwartej części raportu „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023”, który porusza kwestię równego podziału obowiązków w polskich domach

Według najnowszych wyników czwartej części raportu „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023”, opracowanego przez organizację Sukces Pisany Szminką, wspierającą przedsiębiorczość kobiet od 15 lat, niemal jedna na trzy respondentki (31%) w ciągu ostatniego roku podjęła na siebie większą ilość obowiązków domowych. Raport podkreśla, że pomimo powszechnej opinii (89% respondentek), iż zadania domowe nie powinny być domeną wyłącznie kobiet, 14% kobiet przyznaje się do samodzielnego wykonywania wszystkich prac domowych. Tylko 40% ankietowanych kobiet wskazuje na równy podział obowiązków z partnerem.

Raport rzuca również światło na wyzwania kobiet prowadzących własny biznes lub planujących jego założenie, z których co piąta spotyka się z niekonstruktywną krytyką ze strony bliskich, a co czwarta nie otrzymuje od nich wystarczającego wsparcia. Dane te zwracają uwagę na potrzebę równomiernego rozłożenia obowiązków domowych oraz na znaczenie wsparcia dla kobiet w ich przedsiębiorczych i osobistych dążeniach.

Wyniki badania towarzyszącego konkursowi Bizneswoman Roku nie napawają optymizmem. Równy podział obowiązków domowych między partnerami jest warunkiem koniecznym do budowania sukcesu zawodowego matek. Kobiety przeciążone pracami domowymi nie podejmują tak chętnie wyzwań rozwojowych a wręcz celowo ograniczają rozwój kariery. Rolą wspierających partnerów powinno być równe uczestnictwo w codziennych obowiązkach domowych, a także aktywne rodzicielstwo  – mówi Magda Dziewguć, Country Director Google Cloud Poland, Partnera konkursu Bizneswoman Roku w kategorii Organizacja Przyjazna Rodzicom.

Wśród przedsiębiorczyń i kobiet planujących otwarcie własnej firmy, częstsze jest doświadczanie konstruktywnej krytyki (39%) niż tej destrukcyjnej (20%), jak również otrzymywanie wsparcia (47%) w przeciwieństwie do jego braku (28%). Ponadto, większość respondentek częściej napotyka na zachętę do działania (54%) ze strony najbliższych niż na demotywację (17%), a także na uznanie ich wysiłków (53%) zamiast zarzutów czy wymówek (17%). Mimo że 45% ankietowanych kobiet częściej doświadcza zainteresowania swoją działalnością biznesową ze strony bliskich, to jednak ponad jedna trzecia (36%) zauważa, że bliscy często omijają tematy związane z ich firmą.

Bardzo istotna w kontekście własnego biznesu jest relacja z bliskimi. Pozytywna reakcja otoczenia na fakt prowadzenia swojej firmy będzie doskonałą motywacją, negatywna jednak może wpłynąć na poczucie własnej wartości i zwątpienie w swoje możliwości jako przedsiębiorczyni. Nie chodzi o bezrefleksyjną akceptację każdej decyzji, jednak konstruktywna krytyka i docenienie nawet małych sukcesów będą miały dużo większą siłę niż wymówki czy całkowite unikanie tego tematu – mówi Natalia Gozdowska, Business Development Director w Altkom Akademia, Partnera konkursu Bizneswoman Roku w kategorii Edukatorka Młodego Pokolenia.

Od ponad 15 lat konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku wyróżnia polskie przedsiębiorczynie, a także liderów angażujących się w promowanie równości, różnorodności i integracji. Jest to unikatowe przedsięwzięcie, które jako pierwsze docenia także mężczyzn za ich wkład w wspieranie kobiet i realizację strategii różnorodności. W historii konkursu przyznano już ponad 140 nagród. Laureatki i finaliści wcześniejszych edycji doświadczyli nie tylko wzrostu rozpoznawalności, ale również zyskali szanse na rozwój na skalę krajową i międzynarodową, budując cenne relacje i przyciągając inwestorów.