Coraz więcej Polek za sterami firm

W Polsce obserwujemy znaczący wzrost liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych, co wyróżnia nasz kraj na tle Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi Polskiego Instytutu Ekonomicznego, 43% menedżerskich pozycji zajmują kobiety, co świadczy o ich aktywnym zaangażowaniu w życie zawodowe i coraz większej odwadze w zakładaniu własnych firm. Mimo tych pozytywnych zmian, problem dyskryminacji płciowej w miejscu pracy wciąż pozostaje aktualny.

Polki łamią stereotypy

Kobiety w Polsce przełamują stereotypy, dynamicznie wpisując się w profesjonalny krajobraz i otwierając nowe drogi dla równości płci. Cechy charakterystyczne dla kobiet na stanowiskach liderki, takie jak pewność siebie, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, konkurencyjność, gotowość do ryzyka, charyzma i pasja, są kluczowe dla inspiracji i motywacji innych. Jednakże, kobiety liderki często podkreślają także znaczenie empatii, szczerości i asertywności, promując kulturę opartą na wzajemnym wsparciu i dążeniu do równości szans. To pokazuje, jak ważne jest kontynuowanie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i promowania równości w miejscu pracy.

Badania naukowe jednoznacznie potwierdzają, że firmy z różnorodnymi zarządami osiągają lepsze wyniki finansowe. Są bardziej innowacyjne i bardziej odporniejsze na kryzysy. Niemniej jednak, kobiety wciąż są niedoceniane na wyższych stanowiskach, napotykając na różne bariery, od stereotypów po brak elastycznych form pracy. Pomimo, tych przeszkód kobiety są coraz odważniejsze. Czują się bardziej pewne siebie, potrafią wyrażać swoje opinie i przejawiać determinację na równi z mężczyznami. Stają się bardziej asertywne
w prowadzeniu firm –
podkreślaEwelina Gawlik, ekspertka rynku pracy, Prezes agencji Nova Praca Group.

Kobiety aktywnie kształtują przyszłość różnorodnych sektorów gospodarki, a w szczególności branżę handlową, gdzie nie tylko zarządzają sklepami i sieciami sprzedażowymi, ale również odgrywają kluczowe role w obszarach marketingu i negocjacji handlowych. Swoją obecność zaznaczają również w branży nieruchomości, finansach, sektorze zdrowia oraz w branży beauty. Kobiety coraz odważniej wkraczają także w świat edukacji i szkolnictwa, zakładając przedszkola, żłobki i firmy szkoleniowe, co ma znaczący wpływ na rozwój społeczności i wsparcie dla młodego pokolenia. Wzrasta również udział kobiet w dziedzinach tradycyjnie postrzeganych jako zdominowane przez mężczyzn, takich jak inżynieria czy nauki ścisłe, co świadczy o dynamicznym przełamywaniu stereotypów płciowych i równomiernym rozkładaniu szans w różnych obszarach zawodowych.

To zdecydowanie niezwykłe i inspirujące obserwować, jak kobiety przełamują wszelkie bariery, by realizować swoje marzenia i ambicje. Choć droga do sukcesu nie zawsze jest łatwa, to widzimy, że zmiany zachodzą, i to właśnie te pozytywne przykłady warto podkreślać. Niemniej jednak, nie można ignorować faktu, że wciąż istnieją uprzedzenia i stereotypy, szczególnie w branżach technologicznych. Warto jednak pamiętać, że to właśnie kobiety miały znaczący udział w rozwoju tej dziedziny, będąc pierwszymi programistkami
w historii. Nie można przypisywać im słabszych zdolności czy umniejszać ich kompetencjom. Uważam, że kulturowe i społeczne bariery dla kobiet w biznesie stanowią jedno z najbardziej palących problemów, które wymagają natychmiastowej uwagi i zaangażowania. Aktualne raporty wskazują, że nadal występuje marginalizacja kobiet w korporacyjnych hierarchiach, zwłaszcza w dużych firmach, gdzie rzadko obejmują one stanowiska kierownicze. Dlatego też, naszym obowiązkiem jest wspieranie równości szans i promowanie talentu bez względu na płeć. –
dodaje Ewelina Gawlik.

Wyrównanie szans w miejscu pracy

Kobiety na całym świecie wciąż borykają się z przeszkodami na swojej zawodowej drodze, gdzie dyskryminacja ze względu na płeć jest powszechnym zjawiskiem. Problem ten manifestuje się między innymi przez istniejącą różnicę w wynagrodzeniach, która średnio wynosi około 20% na niekorzyść kobiet. Taka dysproporcja nie tylko utrudnia kobietom rozwój kariery, ale również negatywnie wpływa na ich stan zdrowia psychicznego i fizycznego, zwiększając ryzyko wystąpienia stresu oraz problemów takich jak depresja czy lęk. Jak zauważa Ewelina Gawlik, droga do osiągnięcia równości zawodowej przed kobietami jest jeszcze długa i pełna wyzwań.

Współczesny świat biznesu coraz wyraźniej dostrzega, że różnorodność jest kluczowa dla sukcesu. Badania dowodzą, że zespoły złożone z osób o różnym tle i perspektywach są lepiej przygotowane do analizy problemów i generowania innowacyjnych rozwiązań. Diverse podejście kobiet do różnych kwestii wnosi do dyskusji nowe spojrzenia, co może wzbogacać proces decyzyjny w organizacjach.

Zawsze podkreślam, że różnorodność płciowa to inwestycja w przyszłość zarządów. Chodzi tu nie tylko o kwestie etyczne czy społeczne, ale o konkretne korzyści biznesowe. Kobiety mają często bardziej wrażliwe podejście do zarządzania, co może przyczynić się do lepszego radzenia sobie z konfliktami oraz dbania o ludzki aspekt pracy. Nie można również zapominać o aspektach finansowych. Firmy z różnorodnymi zespołami zarządzającymi często osiągają lepsze wyniki finansowe nawet o 21 proc. Te wyzwania, które wspomniałam wcześniej, są jednak możliwe do przezwyciężenia. Firmy mogą je pokonać poprzez wprowadzenie konkretnych programów i inicjatyw, takich jak mentoring czy szkolenia z zakresu różnorodności płciowej. Różnorodność płciowa w zarządach nie jest już tylko opcją, lecz powinna być koniecznością. To nie jest trend, który przeminie. Uważam, że jest to nowa norma i inwestycja w przyszłość, do której warto jak najszybciej się dostosować. – podkreśla Ewelina Gawlik.