Badanie: podejście polskich rodziców do kar i nagród

Platforma do nauki angielskiego dla dzieci, Novakid, przeprowadziła badanie, mające na celu zrozumienie postaw rodziców wobec stosowania kar i nagród w kontekście wychowywania dzieci w Polsce i Europie. Z wyników badań wynika, że stosowanie kar zaczyna wychodzić z użycia, korzysta z nich jedynie 5% polskich opiekunów, natomiast aż 86% z nich preferuje metody pozytywnej dyscypliny.

Polskie rodziny zdają się być jednymi z najbardziej zaangażowanych w Europie, co potwierdza wysoka świadomość w kontekście pozytywnego wychowywania dzieci. Badanie Novakid z października 2023 roku obejmujące rodziców z siedmiu krajów europejskich wskazuje, że Polska plasuje się w czołówce spośród 42 badanych krajów, jeśli chodzi o poziom wypalenia rodzicielskiego.

Polscy rodzice zauważają, że dzieci nie zawsze ich słuchają, przy czym 56% badanych doświadcza tego czasami, a niemal 30% uznaje to za sytuację częstą. Zdaniem ekspertów, zjawisko to jest naturalne, wynikające z potrzeby rozwoju umiejętności komunikacji i skupienia przez dzieci. Można temu jednak zaradzić, formułując oczekiwania w klarowny sposób i dostosowując je do umiejętności poznawczych dziecka.

Wyniki badania pokazują, że 86% polskich rodziców stosuje pozytywną dyscyplinę, taką jak rozmowa, wytłumaczenie oczekiwań i wyjaśnienie konsekwencji, jako sposób radzenia sobie z sytuacją, gdy dziecko ich nie słucha. Tylko 5% z nich decyduje się na stosowanie kar. Polscy rodzice wyprzedzają innych europejskich rodziców pod względem preferowania pozytywnej dyscypliny.

Badanie pokazuje także, że 65% polskich rodziców stosuje nagrody, ale jedynie w określonych sytuacjach. Dla 18% z nich nagrody są bardzo skutecznym narzędziem, natomiast 15% ankietowanych opowiada się za brakiem nagród. Polskie wyniki są zgodne z trendem obserwowanym w społeczeństwie, gdzie rośnie akceptacja dla pozytywnych metod wychowawczych, a kary, zwłaszcza fizyczne, są coraz mniej akceptowane. Wskazuje to na zmianę podejścia do wychowywania dzieci, z większym naciskiem na dialog, szacunek i wsparcie.