Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe z NFZ – sprawdź swoje miejsce w kolejce!

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe z NFZ została przygotowana w celu ułatwienia pacjentom uzyskania informacji o procesie potwierdzania własnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Jak działa przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe z NFZ

Znalezione obrazy dla zapytania przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe z nfz

Po wprowadzeniu numeru skierowania do specjalnego okienka na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia i podaniu 8 cyfr z daty urodzenia w kolejnym okienku, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe z NFZ, poda informacje:

  • kiedy skierowanie wpłynęło do NFZ,
  • na którym miejscu w kolejce jest pacjent,
  • status skierowania,
  • ocenę lekarza balneologa dotyczącą rodzaju i profilu leczenia,
  • miejsce i termin leczenia.

„W związku z docierającymi do NFZ informacjami, że do pacjentów rozsyłane są smsowe powiadomienia o zmianie statusu skierowań, Fundusz informuje, że nie powiadamia oczekujących pacjentów o ich miejscu w kolejce do sanatorium za pomocą SMS oraz e-mail.” – informuje NFZ.

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe z NFZ dostępna jest pod adresem: www.skierowania.nfz.gov.pl

Kiedy przychodzi zawiadomienie o wyjeździe do sanatorium?

Z danych NFZ wynika, że rocznie wpływa ok. 500 tys. skierowań na wyjazd do sanatorium, z tego ok. 150 tys. składana jest w terminie krótszym niż 12 miesięcy od ostatniego zakończonego leczenia. Zdarza się również, że pacjenci składają wniosek już kilka dni po powrocie z sanatorium. Jaka może być tego przyczyna? Jak długo trzeba czekać na zawiadomienie o wyjeździe do sanatorium i kiedy ono przychodzi? Sprawdź!

Kiedy przychodzi zawiadomienie o wyjeździe do sanatorium?

Znalezione obrazy dla zapytania kiedy przychodzi zawiadomienie o wyjeździe do sanatorium

Oczekiwanie na sanatorium może czasem przekroczyć nawet 2 lata, niestety skierowanie jest ważne tylko 18 miesięcy. W związku z powyższyM należy ponownie udać się do lekarza rodzinnego w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych. Na szczęście trwają prace nad nowymi przepisami, dzięki którym ponowna weryfikacja skierowań nie będzie już obowiązkowa. Ponadto lekarz nie będzie w skierowaniu podawał miejsca, w które jego zdaniem pacjent powinien zostać wysłany, decyzja będzie należała do NFZ.

Akceptacja NFZ

Lekarz rodzinny przesyła skierowanie wraz z kompletną dokumentacją do NFZ, gdzie zgłoszenie rejestrowane jest w systemie i otrzymuje kolejny numer. Następnie, w ciągu 30 dni, lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej rozpatruje wniosek.Pacjent informowany jest o rozpatrzeniu listownie i jeśli odpowiedź jest pozytywna, otrzymuje skierowanie do sanatorium. Skierowanie jest ważne 18 miesięcy. Kiedy przychodzi zawiadomienie o wyjeździe do sanatorium? Informacja o terminie rozpoczęcia turnusu, miejscu i rodzaju leczenia przychodzi nie później niż 14 dni przed wyjazdem.

Skierowania z NFZ do sanatorium – zwroty

Skierowanie do sanatorium wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie stanu zdrowia pacjenta oraz przeprowadzonych wcześniej badań:

  • badania dla dorosłych: OB, morfologia krwi, mocz, EKG (ważność badania wynosi 6 m-cy od dnia badania) oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania
  • badania dla dzieci: OB, morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska).

Takie skierowanie jest rejestrowane w systemie informatycznym NFZ, a pacjent otrzymuje kolejny numer. Skierowanie jest następnie analizowane pod względem celowości.

Zdarzają się sytuacje, że pacjent oczekujący w kolejce do sanatorium chce dostać się do wybranej przez siebie placówki. Czy jest to możliwe? Sprawdź!

Skierowania z NFZ do sanatorium – zwroty

Znalezione obrazy dla zapytania nfz skierowania do sanatorium zwroty

Ludzie miesiącami czekają na skierowania z NFZ do sanatorium dlatego zwroty zdarzają się bardzo rzadko. Ale jeśli już  dojdzie do takiej sytuacji, a skierowanie zostało pozytywnie zakwalifikowane na leczenie uzdrowiskowe, to pacjent może skorzystać z wcześniejszego wyjazdu, jeśli inna osoba zwróciła swoje skierowanie. W takim przypadku termin rozpoczęcia leczenia w sanatorium nie może przekroczyć 14 dni.

Zwroty – jakie należy spełnić warunki oprócz posiadania skierowania z NFZ do sanatorium

Wszystkie informacje na temat: Skierowania z NFZ do sanatorium – zwroty można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do NFZ w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numer telefonu (42) 275-40-83 oraz (42) 275-40-89.