Kiedy przychodzi zawiadomienie o wyjeździe do sanatorium?

Z danych NFZ wynika, że rocznie wpływa ok. 500 tys. skierowań na wyjazd do sanatorium, z tego ok. 150 tys. składana jest w terminie krótszym niż 12 miesięcy od ostatniego zakończonego leczenia. Zdarza się również, że pacjenci składają wniosek już kilka dni po powrocie z sanatorium. Jaka może być tego przyczyna? Jak długo trzeba czekać na zawiadomienie o wyjeździe do sanatorium i kiedy ono przychodzi? Sprawdź!

Kiedy przychodzi zawiadomienie o wyjeździe do sanatorium?

Znalezione obrazy dla zapytania kiedy przychodzi zawiadomienie o wyjeździe do sanatorium

Oczekiwanie na sanatorium może czasem przekroczyć nawet 2 lata, niestety skierowanie jest ważne tylko 18 miesięcy. W związku z powyższyM należy ponownie udać się do lekarza rodzinnego w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych. Na szczęście trwają prace nad nowymi przepisami, dzięki którym ponowna weryfikacja skierowań nie będzie już obowiązkowa. Ponadto lekarz nie będzie w skierowaniu podawał miejsca, w które jego zdaniem pacjent powinien zostać wysłany, decyzja będzie należała do NFZ.

Akceptacja NFZ

Lekarz rodzinny przesyła skierowanie wraz z kompletną dokumentacją do NFZ, gdzie zgłoszenie rejestrowane jest w systemie i otrzymuje kolejny numer. Następnie, w ciągu 30 dni, lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej rozpatruje wniosek.Pacjent informowany jest o rozpatrzeniu listownie i jeśli odpowiedź jest pozytywna, otrzymuje skierowanie do sanatorium. Skierowanie jest ważne 18 miesięcy. Kiedy przychodzi zawiadomienie o wyjeździe do sanatorium? Informacja o terminie rozpoczęcia turnusu, miejscu i rodzaju leczenia przychodzi nie później niż 14 dni przed wyjazdem.