Zwolnienie poszpitalne – ile jest płatne świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu

Od tego ile jest płatne zwolnienie poszpitalne zależy jak długo w szpitalu przebywamy. Przez pierwsze 33 dni pobytu w szpitalu przyznawane jest wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru, a później w wysokości 70% wynagrodzenia. Zdarzają się również przypadki, że za okres pobytu w szpitalu przysługuje 100% podstawy wymiaru. Zwolnienie szpitalne wystawia lekarz, i należy dostarczyć je do pracy w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

Zwolnienie poszpitalne ile jest płatne: kryterium wiekowe oraz długość zwolnienia

  • za pobyt w szpitalu przekraczający 33 dni przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wymiarze 80% podstawy;
  • osobom powyżej 50. roku życia za 14 dni wypłacane jest 80% wymiaru podstawy, za 15-33 dni ZUS płaci zasiłek chorobowy w wysokości 70% wymiaru podstawy;
  • od 34 dnia wszyscy pracownicy dostają 70% dotychczasowej pensji, przy czym osoby po 50. jeszcze przez 19 dni (licząc od 33) otrzymują 80% wymiaru podstawy;

Zwolnienie poszpitalneile jest płatne, gdy pobyt w szpitalu ma związek z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do lub z pracy i z chorobą zawodową

W powyższych przypadkach wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy wynoszą 100% podstawy wymiaru. Tutaj zaliczamy także pobyt w szpitalu w okresie ciąży, a także pacjent poddaje się badaniom lekarskim przewidzianym dla dawców tkanek, narządów i komórek bądź zabiegowi ich pobrania.