Edukacja dla przyszłości – dlaczego warto rozmawiać z dziećmi o recyklingu i ochronie środowiska?

Szeroko rozumiana edukacja ekologiczna to inwestycja w przyszłość. Dlaczego? Bo to ostatni moment, by człowiek zdał sobie sprawę z powagi sytuacji i wziął na siebie odpowiedzialność za kondycję naszej planety.

Znasz powiedzenie o skorupce, która tym na starość trąci, czym nasiąknęła za młodu? Jesteśmy przekonani, że rozmawianie z dziećmi o ochronie środowiska i uczenie ich zasad odpowiedzialnego korzystania z naturalnych zasobów Ziemi przyniesie korzyści zarówno dla nich samych, jak i dla planety.

Przeczytaj, o czym i jak rozmawiać z dziećmi, by edukacja ekologiczna miała sens!

Rozmawiaj z dzieckiem o ochronie środowiska!

Ekologia, ochrona środowiska i recykling to tematy, które powinny być wpisane w codzienność Twojej rodziny. Rozmawiając o aktualnych wyzwaniach, z którymi mierzy się świat, budujesz świadomość ekologiczną dziecka, a dając dobry przykład – dodatkowo masz realny wpływ na kształtowanie proekologicznych nawyków.

Poznaj 6 powodów, dla których warto rozmawiać z dziećmi o kondycji naszej planty i o tym, co każdy z nas może zrobić, by żyło nam się lepiej i bezpieczniej.

  1. Wczesna edukacja ekologiczna pozwala dzieciom zrozumieć znaczenie ochrony środowiska i wpływu ich własnych działań na planetę. Uczy, że ich codzienne wybory i działania mają określone konsekwencje dla środowiska oraz zachęca do podejmowania bardziej odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wprowadzenie tematyki recyklingu i ochrony środowiska od najmłodszych lat pomaga kształtować proekologiczne nawyki u dzieci. Uczenie ich segregacji śmieci, oszczędzania wody i energii czy stosowania wielorazowych opakowań sprawia, że te działania po prostu „wchodzą im w krew”.
  3. Rozmowa na temat ochrony środowiska pozwala dzieciom zrozumieć, że każdy ma wpływ na stan naszej planety i że każdy może wnieść swój wkład w jej ochronę. W ten sposób rozwija się w nich poczucie odpowiedzialności i zaangażowania społecznego, co może prowadzić do aktywności na rzecz ochrony środowiska w przyszłości.
  4. Dzieci są przyszłością naszego społeczeństwa i środowiska. Kiedy edukujemy je na temat recyklingu i ochrony środowiska, dajemy im narzędzia do wprowadzania pozytywnych zmian w swoim otoczeniu. Dzieci, które mają wiedzę o ekologii już dzisiaj, w przyszłości będą inspirować swoje rodziny, przyjaciół i społeczności do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.
  5. Poprzez rozmowę na temat recyklingu i ochrony środowiska, dzieci rozwijają szacunek dla przyrody i różnorodności ekosystemów. Wiedza o wartości środowiska naturalnego pomaga najmłodszym docenić piękno przyrody i zrozumieć potrzebę zachowania go dla nich samych i dla przyszłych pokoleń.
  6. Edukacja dzieci na temat ochrony środowiska jest zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju, który dąży do harmonijnego współistnienia ludzi i środowiska naturalnego. Poprzez taką edukację dzieci uczą się, jak dbać o planetę i tworzyć społeczeństwo, w którym rozwój ekonomiczny idzie w parze z poszanowaniem planety.

Pokazuj dziecku piękno świata, by lepiej Cię zrozumiało

Czasem jedna wycieczka na łono natury jest więcej warta, niż tysiąc wypowiedzianych na jej temat słów. Jeśli zależy Ci na uwrażliwieniu dziecka na piękno i niepowtarzalność polskich gór, lasów i wybrzeża, postaraj się, w miarę możliwości, pokazać mu je na żywo.

To nie muszą być długie i kosztowne wczasy! Jednodniowe wycieczki, z kanapkami oraz obowiązkowym jajkiem i pomidorem, które będziecie mogli przekąsić na leśnej polanie lub plaży, to świetny sposób na aktywne i wartościowe spędzenie czasu w gronie najbliższych. To również doskonała okazja do praktycznej edukacji, choćby na temat śmieci, które zabierzecie ze sobą.

Dziecko najlepiej uczy się w działaniu!

Pamiętajmy, że o skuteczności edukacji decyduje nie tylko jakość i forma przekazu, ale również spójność różnego rodzaju doświadczeń. Właśnie dlatego tak ważne jest, by równocześnie rozmawiać z dzieckiem o ekologii, ochronie środowiska czy recyklingu odpadów i… być dobrym przykładem, czyli funkcjonować na co dzień zgodnie ze wszystkimi teoretycznymi zasadami.

Biorąc pod uwagę fakt, że dzieci najlepiej uczą się na przykładach, wolontariat na rzecz ochrony środowiska zdaje się być idealnym sposobem na wzmocnienie edukacyjnego przekazu. To również doskonała okazja do pokazania nas, dorosłych, w przysłowiowej akcji.

Daj dobry przykład! Zaangażuj się w wolontariat na rzecz czystej Polski!

Przykładem organizacji, której praca opiera się przede wszystkim na zaangażowanych wolontariuszach, jest Stowarzyszenie Czysta Polska (czystapolska.org.pl). To organizacja non-profit, którą w 2012 roku założył Rafał Sonik, znany rajdowiec i skuteczny przedsiębiorca.

Flagowe projekty Stowarzyszenia to: Czyste Tatry, Czysty Bałtyk i Czyste Lasy. W ramach każdego z tych projektów wolontariusze z całej Polski między innymi cyklicznie sprzątają górskie szlaki, plaże i lasy. Celem projektów jest „posprzątanie” naturalnego otoczenia i propagowanie idei nieśmiecenia.

Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by zostać wolontariuszem Stowarzyszenia Czysta Polska. W większość akcji możesz zaangażować się razem z dzieckiem!