Trauma w dzieciństwie i jej skutki w dorosłości

Psychika dziecka jest niezwykle wrażliwa, dlatego przebyte w dzieciństwie traumy zawsze pozostawiają w niej głębokie i trwałe ślady, które rzutują potem na dorosłe życie.

Nie powinniśmy więc bagatelizować wpływu urazów psychicznych na rozwój swojej pociechy oraz jej funkcjonowanie w późniejszym życiu. Jak dowodzą badania, wielu dorosłych, którzy doświadczyli w dzieciństwie traumatycznych przeżyć, nie potrafi potem zbudować szczęśliwego życia.

Jak trauma z dzieciństwa wpływa na dorosłe życie?

Traumatyczne doświadczenia mogą przekształcić sposób, w jaki dziecko postrzega siebie i świat, wpływając na jego samoocenę, zaufanie do innych ludzi oraz zdolność budowania zdrowych relacji interpersonalnych. W dorosłym życiu problemy te przekładają się między innymi na nieudane związki romantyczne oraz brak osiągnięć zawodowych. Osoby dotknięte traumą nie potrafią radzić sobie z sytuacjami stresowymi, nie umieją działać pod presją, często unikają też bliskości emocjonalnej, nie chcą się otwierać i mówić o uczuciach. Konsekwencją trudnego dzieciństwa może być także nieumiejętność regulacji emocji, w wielu przypadkach prowadząca do rozwoju uzależnień od substancji psychoaktywnych czy destrukcyjnych zachowań będących swoistą ucieczką przed bolesnymi wspomnieniami. Poza tym traumy z dzieciństwa zwiększają ryzyko groźnych schorzeń – zarówno psychicznych, choćby nerwicy czy depresji, jak i fizycznych, na przykład chorób serca – które mogą trwać przez całe dorosłe życie. Dlatego traumy z dzieciństwa, wszystkie bez wyjątku, warto poddać terapii. Im wcześniej, tym lepiej.

Czym jest terapia traumy i na czym polega?

Terapia traumy, prowadzona przez ośrodki takie jak Szkolaempatii.pl, to specjalistyczna forma leczenia psychologicznego, którego celem jest pomoc osobom dotkniętym traumą w przetworzeniu i przezwyciężeniu jej negatywnych skutków. W przypadku dzieci leczenie takie opiera się głównie na sesjach zabawowych, ekspresywnych i sensorycznych, w przypadku dorosłych natomiast obejmuje terapię poznawczą, behawioralną i ekspozycyjną. Profesjonalnie przeprowadzona terapia traumy potrafi przynieść ogromną ulgę i znaczącą zmianę w życiu pacjenta, ponieważ z jednej strony skutecznie zmniejsza ból, z jakim wiąże się dla niego powrót do urazowych wspomnień, z drugiej zaś rekonstruuje jego przystosowanie do rzeczywistości i umożliwia dalszy, prawidłowy rozwój.