Stypendia dla najzdolniejszych uczniów do najlepszych prywatnych liceów w Polsce!

Studia na prestiżowych uniwersytetach takich jak Oxford, Cambridge czy Harvard są w zasięgu polskich uczniów, a kluczowe może okazać się wybranie odpowiedniego liceum. Przygotowanie do aplikowania na światowej klasy uczelnie rozpoczyna się już na poziomie szkoły średniej. Co jednak zrobić, gdy finanse stają się przeszkodą w edukacji dziecka? Marzec to idealny czas, aby poszukać stypendiów oferowanych przez najlepsze prywatne licea w Polsce. Oto jak to zrobić krok po kroku.

Jeśli Twoje dziecko wykazuje szczególne zdolności, rozważ zgłoszenie go do programu stypendialnego. Decyzja o wyborze liceum jest ważnym momentem zarówno dla młodzieży, jak i rodziców, szczególnie gdy rozważana jest szkoła w innym mieście, co może wiązać się z koniecznością wynajmu mieszkania. Wiele szkół oferuje wsparcie swoim uczniom w dążeniu do międzynarodowych karier akademickich, nawet jeżeli są to placówki prywatne z wysokimi czesnymi. Programy stypendialne mogą być ratunkiem, pokrywając pełen zakres opłat za naukę dla wyjątkowo uzdolnionych uczniów, w tym koszty zakwaterowania.

Doskonale zdajemy sobie sprawę zarówno ze zmieniającego się świata, jak i, co za tym idzie, innych potrzeb dotyczących edukacji. Dlatego wiemy, że najlepsze placówki, zwłaszcza te prywatne, cechują się bardzo indywidualnym podejściem i programem nauczania, stawiając na skupianie się na poszczególnych przedmiotach czy dziedzinach. W Polsce mamy wielu niezwykle utalentowanych uczniów, ale przecież nie każdego stać na wyprowadzkę do Warszawy i opłacenie czesnego. Naszą misją jest wspieranie młodych ludzi z pasją, którzy marzą o międzynarodowej edukacji, myślą o późniejszych studiach na Oksfordzie, Cambridge czy Harvardzie, niezależnie od sytuacji finansowej. Dlatego ich zachęcamy do przystąpienia do naszego programu stypendialnego, który pokrywa do 100% kosztów. Szansa na to jest jeszcze tylko w marcu, a zgłaszać się można na stypendium artystyczne, muzyczne i naukowe – mówi Koordynatorka konkursu stypendialnego w Akademeia High School, Maria Głowacka.

Jak przystąpić do stypendium?

Jeżeli Twoje dziecko już teraz myśli o kształceniu się na zagranicznej uczelni, kluczowe jest wybranie liceum, które aktywnie wspiera przygotowanie do międzynarodowej ścieżki edukacyjnej. Uczniowie wykazujący wybitne zdolności, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, mają możliwość ubiegania się o stypendium. Dzięki temu mogą w pełni skoncentrować się na nauce, nie martwiąc się o aspekty finansowe edukacji.

Program stypendialny w zasadzie towarzyszy nam od początku istnienia liceum. Co dla nas ważne, korzysta z niego aż 10 % uczniów. Chcemy aby stypendyści byli absolutnie integralną częścią liceum.
W dwóch ostatnich latach jest ich nawet więcej, gdyż przyjęliśmy kilkanaście osób z Ukrainy.

Jeżeli chodzi o sam program stypendialny, to rekrutacja przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap to złożenie aplikacji i tutaj głównie uczeń mówi o sobie i swoich dotychczasowych osiągnięciach.
Pod uwagę brane są wyniki z olimpiad, średnia ocen. Uczniowie są także poproszeni o napisanie dwóch esejów. To pozwala na większy wgląd w to, co ich motywuje i interesuje, i dlaczego chcą być w danej szkole. Dzięki temu już na wstępie widzimy, czy nasza wizja tego, czym powinna być edukacja
i oczekiwania ucznia są spójne. Drugi etap to udział w tzw. weekendzie diagnostycznym, który jest odbiciem standardowej rekrutacji do szkoły i tutaj większą uwagę zwraca się na faktyczne umiejętności uczniów, zarówno akademickie, jak i społeczne. Uczniowie spotykają się z nauczycielami przedmiotowymi, słuchają wykładów, odpowiadają na pytania, ale biorą również udział w zajęciach grupowych. Po drugim etapie wyłania się osoby, które się do programu zakwalifikowały
– tłumaczy Maria Głowacka.

Decydując się na wybór liceum, kluczowe jest rozpoznanie mocnych stron dziecka oraz dziedzin, w których osiąga ono wybitne wyniki. Istnieją różnorodne ścieżki edukacyjne, które, choć mogą się różnić, składają się na spójny system kształcenia, dopasowany do unikalnych talentów każdego ucznia. To może być kierunek ściśle naukowy, artystyczny, czy muzyczny – każdy z nich wymaga spełnienia określonych standardów akademickich. Ważne jest, aby przy wyborze szkoły zwrócić uwagę na jej obecne inicjatywy, osiągnięcia obecnych uczniów oraz sukcesy absolwentów, którzy są najlepszym dowodem na wartość edukacyjną danej placówki.

Nasze liceum ukończyło już wielu absolwentów, którzy przyjechali do nas na stypendium z najdalszych zakątków Polski. Kiedy wspominają po latach naszą szkołę, mówią zazwyczaj o inspirujących nauczycielach, z którymi mieli świetny kontakt, o małych klasach (do 12 uczniów), gdzie wszyscy naprawdę dobrze się znali, oraz o oferowanej przez nas pomocy w przygotowaniu do aplikowania na uczelnie zagranicznie. Nasi stypendyści otrzymali oferty m. in. studiowania inżynierii lotnictwa na Imperial College London czy historii z politologią na Uniwersytecie Cambridge. Wielką radością jest dla nas fakt, że ponad 80 % naszych absolwentów dostaje się na światowe topowe uczelnie z Ivy League czy Russel Group. Większość uczniów wybiera uczelnie zagraniczne i tylko pojedyncze jednostki postanawiają zostać i studiować w kraju. Jest to spowodowane przeważnie względami prywatnymi, rodzinnymi. Zapraszamy do nas młodzież z całej Polski, jak również z zagranicy. Mamy wokół naprawdę wybitnych młodych ludzi, którzy mogą osiągnąć bardzo wiele, należy tylko dać im szansę. Taką niepowtarzalną okazją może się okazać właśnie program stypendialny – podsumowuje Maria Głowacka.

Więcej o stypendiach: https://www.akademeia.edu.pl/j-zyk-polski/konkurs-stypendialny