Przybywa liczba organizacji pożytku publicznego – w ciągu ostatnich 14 lat ich liczba wzrosła o połowę!

Barometr społecznego zaangażowania pokazuje, że liczba organizacji pożytku publicznego w Polsce systematycznie rośnie, średnio przybywając dziewięć nowych instytucji każdego dnia. W ciągu ostatnich 14 lat, sektor ten zanotował 50% wzrost, dodając do swoich szeregów 50 tysięcy nowych stowarzyszeń i fundacji. Mimo to, polska społeczność ma jeszcze ograniczoną świadomość ich działań, co widać w spadku liczby osób przekazujących 1% podatku na rzecz tych organizacji o 3 miliony rok do roku.

Do końca 2023 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 155 tysięcy takich organizacji, a już na początku 2024 roku odnotowano ponad 900 nowych. Analiza danych Krajowego Rejestru Sądowego, przeprowadzona dla Fundacji Dr Clown, która od ćwierćwiecza ustanawia standardy w terapii śmiechem, ukazuje dynamiczny rozwój sektora.

Ponad 87% zarejestrowanych organizacji ma dobrą kondycję finansową, co świadczy o stabilności sektora pozarządowego w Polsce. Zaledwie 0,2% znajduje się w bardzo złej sytuacji finansowej.

Mimo wzrostu liczby organizacji, niemal 40% Polaków przyznaje, że nie kojarzy działalności organizacji pozarządowych, a liczba osób przekazujących 1% podatku dochodowego na ich rzecz znacznie zmalała.

Stale rosnąca liczba organizacji pożytku publicznego w Polsce może świadczyć o rosnącej świadomości społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jednocześnie jednak, według dostępnych badań, prawie 40 proc. Polek i Polaków deklaruje, że nie ma żadnych skojarzeń z działalnością organizacji pozarządowych, a liczba podatników i podatniczek, którzy w 2023 r. skorzystali z opcji odpisania części podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego, spadła o ponad 3 mln w porównaniu do roku 2022  – mówi Agata Bednarek, Prezeska Zarządu Fundacji Dr Clown Według naszych obserwacji, im więcej darczyńcy wiedzą o działalności organizacji oraz o tym, w jaki sposób wykorzystuje ona środki, tym chętniej udzielają wsparcia, nie tylko finansowego. Dlatego edukacja na temat działań fundacji i stowarzyszeń jest bardzo ważna i pozwala bardziej efektywnie budować wspólne dobro.

W kontekście polskich przedsiębiorstw, sektor pozarządowy wykazuje się wyjątkową odpornością, z minimalną liczbą zawieszonych działalności w porównaniu do innych sektorów, co podkreśla jego wyjątkową pozycję i wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.