Start kampanii Wspieram Sukces Kobiet zachęcającej Polki do udziału w wyborach. W projekt zaangażowali się znani i lubiani

Projekt „Wspieram Sukces Kobiet” Fundacji SPS ma na celu zachęcenie kobiet do aktywnego uczestnictwa w wyborach i nie jest związany z żadnym komitetem wyborczym ani partią polityczną. W akcję zaangażowane są znane i cenione liderki opinii, takie jak Małgorzata Rozenek-Majdan, Aleksandra i Michał Żebrowscy, Justyna Szyc-Nagłowska, Magdalena Mołek, Joanna Koroniewska, Karolina Ferenstein-Kraśko, Aleksandra Domańska, Lara Gessler, Zofia Zborowska, Monika Mrozowska, Aleksandra Kwaśniewska, Natalia Klimas-Bober, Martyna Kaczmarek i Krzysztof Jankes Jankowski. Każdy może wziąć udział w kampanii poprzez udostępnianie materiałów dostępnych na stronie internetowej projektu i korzystając z mediów społecznościowych.

Kampania „Wspieram Sukces Kobiet” została zainicjowana przez Fundację SPS przy wsparciu merytorycznym Uniwersytetu SWPS. Jej celem jest zachęcenie kobiet do udziału w wyborach oraz zwrócenie uwagi na kwestie istotne dla Polek, co może przyczynić się do zwiększenia frekwencji wyborczej. Kampania ma również na celu podkreślenie znaczenia zaangażowania kobiet w debacie nad priorytetami rozwojowymi Polski.

Chociaż kobiety mają prawa wyborcze od ponad stu lat, to niemal połowa z nich nie jest pewna, czy weźmie udział w wyborach. Według danych Ipsos z marca 2023 roku, tylko 55 proc. kobiet w wieku 18-39 lat i 56 proc. w wieku 40-59 lat zadeklarowało pewność głosowania. Istnieją także trudności, z którymi kobiety borykają się w życiu publicznym, takie jak przemoc domowa i brak instytucji opieki nad dziećmi w wielu gminach, co ogranicza możliwości zawodowe kobiet po urodzeniu dziecka.

Każdy może włączyć się w kampanię, korzystając z materiałów dostępnych na stronie wspieramsukceskobiet.pl, takich jak logo, plakaty czy grafiki. Zachęca się do udostępniania tych materiałów wśród znajomych, wysyłania pocztówek do rodziny, wywieszania plakatów w oknach i dzielenia się nimi w mediach społecznościowych. Sklepy internetowe, lokale usługowe i inne miejsca odwiedzane przez kobiety są również zachęcane do włączenia się w kampanię.

Badania przeprowadzone przez Fundację SPS wskazują, że przemoc wobec kobiet jest problemem istotnym dla 89 proc. badanych. Inne ważne kwestie to brak żłobków i przedszkoli (77 proc.), ubóstwo starszych kobiet (72 proc.), wsparcie dla kobiet w ciąży i matek (72 proc.), ograniczone możliwości pracy z powodu opieki nad dziećmi (69 proc.), ochrona środowiska (64 proc.), urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie (64 proc.), wsparcie dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz zmiany w prawie alimentacyjnym (63 proc.).

Badanie Fundacji SPS wykazało, że co dziesiąta kobieta, która nie głosuje, jest rozczarowana politykami. Najczęstsze powody nieuczestnictwa w wyborach to brak programu żadnej partii (29 proc.), brak czasu lub możliwości dojazdu (23 proc.), brak zainteresowania polityką lub nieznajomość programów wyborczych (14 proc.) oraz rozczarowanie politykami, na których głosowano w przeszłości (11 proc.).

Kampanii „Wspieram Sukces Kobiet” towarzyszy dobrowolna i nieanonimowa ankieta dla kandydatów i kandydatek ubiegających się o mandat posła w wyborach do Sejmu RP, które odbędą się 15 października. Ankieta ma na celu zweryfikowanie poglądów kandydatów na kwestie istotne z perspektywy kobiet, które wpływają na ich życie codzienne, ekonomiczne, polityczne i społeczne. Wyniki audytu zostaną opublikowane na stronie wspieramsukceskobiet.pl.

Więcej informacji na temat kampanii „Wspieram Sukces Kobiet” oraz materiały wizualne są dostępne na stronie wspieramsukceskobiet.pl, a informacje dotyczące ankiety dla kandydatów można znaleźć w zakładce „dla wyborców”. Badanie CAWI przeprowadzono na grupie 18 711 kobiet, uwzględniając różne grupy wiekowe i status społeczny.