Pierwsze wyniki ankiety w profrekwencyjnej kampanii Wspieram Sukces Kobiet. Już ponad 100 kandydatów i kandydatek zadeklarowało swoje przekonania na temat najważniejszych kwestii dla Polek

Na stronie wspieramsukceskobiet.pl/dla-wyborcow dostępne są już pierwsze wyniki dobrowolnej i nieanonimowej ankiety stworzonej w ramach apolitycznej kampanii „Wspieram Sukces Kobiet” przez Fundację SPS. Ta inicjatywa ma na celu zachęcenie Polek do udziału w wyborach, niezależnie od ich politycznych preferencji. Dotychczas ponad 100 osób z różnych ugrupowań politycznych z całej Polski, starających się o mandat posła lub posłanki, wzięło udział w ankiecie. Wyniki oraz dane kandydatów, takie jak imię i nazwisko, komitet wyborczy, i okręg, są regularnie weryfikowane i uzupełniane w miarę zgłaszania kolejnych deklaracji przez kandydatów. Ankieta będzie dostępna do wypełnienia przez kandydatów i kandydatki do 10 października bieżącego roku.

Kampania „Wspieram Sukces Kobiet” ma na celu zwrócenie uwagi na istotne kwestie z punktu widzenia kobiet, które wykraczają poza kwestie związane z macierzyństwem i które często dominują w debacie publicznej. Kampania dąży do uwzględnienia tych kwestii w programach rozwojowych kraju. Dr. Marta Żerkowska-Balas, socjolożka i politolożka z Uniwersytetu SWPS, wyraża nadzieję, że kampania przyczyni się do świadomego udziału kobiet w procesie wyborczym.

Na stronie wspieramsukceskobiet.pl/dla-wyborcow opublikowano listę kandydatów i kandydatek, którzy wzięli udział w ankiecie stworzonej przez zespół ekspertów z Uniwersytetu SWPS. Ankieta zawiera 20 pytań, podzielonych na siedem bloków tematycznych, które dotyczą różnych aspektów życia kobiet, w tym pracy opiekuńczej, sytuacji zawodowej, zdrowia, praw reprodukcyjnych, przemocy wobec kobiet, działalności na rzecz kobiet, usług społecznych oraz klimatu i środowiska. Celem ankiety jest zrozumienie stanowisk kandydatów w kwestiach ważnych dla kobiet.

Strona projektu zawiera informacje o ponad 100 kandydatach i kandydatkach spośród 7016 zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW). Kolejni kandydaci oczekują na weryfikację. Należy zaznaczyć, że dotychczas nie wzięły w niej udziału tzw. „jedynki” na listach wyborczych. Wszyscy kandydaci, którzy wypełnili ankietę, zostali pozytywnie ocenieni. Kampania zachęca wszystkich kandydatów do wypełnienia ankiety, co może pomóc wyborcom w podjęciu świadomej decyzji.

Badanie przeprowadzone w ramach kampanii wykazało, że co 10. ankietowana kobieta jest rozczarowana politykami. Dlatego też kampania „Wspieram Sukces Kobiet” stara się zmobilizować kobiety do głosowania i przyczynić się do większej świadomości roli, jaką odgrywają w polityce.

Dr. Marta Żerkowska-Balas, socjolożka i politolożka z Uniwersytetu SWPS, zauważa, że brak zaangażowania w proces wyborczy często wynika z braku zasobów w postaci wiedzy, czasu i doświadczenia w polityce. Zasoby te zazwyczaj zyskuje się z wiekiem, wykształceniem, dochodami oraz zależnie od miejsca zamieszkania.

Kreowanie postaw obywatelskich, według niej, powinno zaczynać się już w szkole. Dlatego warto dać młodzieży więcej wpływu na to, co dzieje się w szkole, aby nauczyli się, że ich działania mają wpływ na rzeczywistość. To z kolei może zachęcić ich do uczestniczenia w życiu publicznym i w procesie wyborczym. Dlatego ważne jest wsparcie różnego rodzaju kampanii edukacyjnych i motywujących do głosowania.

Kampania „Wspieram Sukces Kobiet” ma na celu nie tylko zachęcenie kobiet do głosowania, ale także uświadomienie zarówno wyborcom, jak i kandydatom, jak ważne jest uwzględnienie kwestii kobiecych w polityce. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie wspieramsukceskobiet.pl. Warto podkreślić, że kampania cieszy się dużym zainteresowaniem, a profil Fundacji SPS na Instagramie zdobył około 44 tysiące obserwujących w związku z projektem profrekwencyjnym.