Niemal jedna piąta Polaków przeciwko 4-dniowemu tygodniowi pracy

Blisko jedna piąta Polaków nie popiera pomysłu wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy, jak wykazało najnowsze badanie przeprowadzone przez ClickMeeting. Choć pomysł ten wydaje się atrakcyjny, część respondentów obawia się, że mogłoby to zwiększyć ich obciążenie pracą. Pomimo tych obaw, większość, bo aż 66% badanych, jest za skróceniem tygodnia pracy do czterech dni, a tylko 19% jest przeciwna. Dodatkowo, 15% osób nie ma wyraźnego stanowiska w tej sprawie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizuje, czy model 4-dniowego tygodnia pracy byłby wykonalny, z uwzględnieniem utrzymania dotychczasowego poziomu wynagrodzeń. ClickMeeting, lider na polskim rynku webinarów i spotkań online, postanowił zbadać opinie Polaków na ten temat.

Badanie ujawniło, że znaczna większość Polaków (65%) wierzy, iż skrócenie tygodnia pracy wpłynęłoby pozytywnie na ich satysfakcję z pracy. Tylko 7% uważa, że wpłynęłoby to negatywnie, a 16% nie spodziewa się zmian. Ponadto, większość respondentów (70%) uważa, że Polacy pracują więcej niż obywatele innych krajów Europy, co wskazuje na potrzebę zmian w organizacji czasu pracy. Pomimo różnych opinii, 29% badanych obawia się, że 4-dniowy tygodnia pracy mógłby oznaczać większą liczbę zadań do wykonania, co nie wszyscy uznają za korzystne. Pomimo to, aż 80% ankietowanych uznaje automatyzację za pomocną w efektywnym wykonywaniu zadań w firmach.

Nasze społeczeństwo stoi na progu rewolucyjnych zmian w sposobie postrzegania pracy i życia. Z naszego najnowszego badania wynika, że niemal 70 proc. Polaków entuzjastycznie przyjmuje pomysł przejścia na 4-dniowy tydzień pracy. To odzwierciedlenie zmieniającej się kultury, gdzie równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz wydajność pracy nabierają nowego znaczenia. To także silny sygnał, że jesteśmy gotowi traktować nowe technologie jako klucz do większej efektywności i lepszego samopoczucia w pracy. Zmniejszenie liczby dni pracy w tygodniu przy zachowaniu lub nawet zwiększeniu produktywności może wydawać się trudnym celem. Jednak z odpowiednim wsparciem technologicznym, takim, jakie oferuje ClickMeeting, wkrótce może stać się to nową rzeczywistością. Wykorzystanie cyfrowych narzędzi do efektywniejszego zarządzania czasem i zadaniami, pracy zdalnej oraz hybrydowej pomaga również w zachowaniu work-life balance oraz realizacji obowiązków w ramach modelu workation. Efektywniejsza i bardziej satysfakcjonująca praca jest tuż za rogiem – komentuje Paweł Łaniewski Content Marketing Expert – ClickMeeting.

Zrównoważenie między życiem zawodowym a prywatnym jako czynnik wpływający na produktywność pracowników W obliczu ewoluujących metod pracy, odpowiednia efektywność zatrudnionych staje się kluczowa. W tym kontekście, ClickMeeting postanowił zbadać, jak Polacy oceniają wykorzystanie nowych technologii i cyfrowych narzędzi w porównaniu do innych krajów Europy. Według 33% respondentów, Polska korzysta z tych rozwiązań rzadziej i mniej efektywnie. 30% uważa, że stosujemy je na podobnym poziomie, natomiast 25% sądzi, że wykorzystujemy je częściej i skuteczniej. 12% ankietowanych nie wyraziło swojej opinii na ten temat.

Badanie pokazało również, że narzędzia wspierające równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz możliwość pracy zdalnej korzystnie wpływają na produktywność pracy, co potwierdza 66% badanych. Jednocześnie 20% nie ma wyrobionego zdania w tej kwestii. Tylko 11% respondentów uważa, że te rozwiązania nie wpływają na efektywność, a 3% sądzi, że oddziałują na nią negatywnie.