Młodzi internauci w niebezpieczeństwie? Polacy domagają się działań!

W erze cyfrowej, gdzie dzieci i młodzież spędzają coraz więcej czasu online, bezpieczeństwo w sieci stało się głównym priorytetem dla wielu Polaków. Najnowsze badanie opinii publicznej ujawniło niepokojące statystyki: 66% Polaków uważa, że ochrona młodych internautów jest niewystarczająca, a 56% krytycznie ocenia działania mediów społecznościowych w tej kwestii. Jakie są główne obawy społeczeństwa i kto jest uważany za odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w sieci?

Cyfrowa troska: 66% Polaków obawia się o bezpieczeństwo młodych internautów Internet stał się nieodzowną częścią życia wielu Polaków, włącznie z dziećmi i młodzieżą. Jednak wyniki najnowszego badania ujawniają głębokie zaniepokojenie społeczeństwa dotyczące poziomu ochrony najmłodszych użytkowników w sieci. Aż 66% respondentów jest zdania, że obecne środki bezpieczeństwa są niewystarczające do skutecznej ochrony dzieci i młodzieży przed potencjalnymi zagrożeniami w internecie.

„Ten alarmujący wynik wskazuje na potrzebę refleksji nad obecnymi praktykami, narzędziami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa online” – mówi Mateusz, twórca bloga KwestiaBezpieczenstwa.pl. „W obliczu wzrostu zagrożeń, takich jak cyberprzemoc, dezinformacja czy dostęp do nieodpowiednich treści, społeczeństwo wyraźnie sygnalizuje potrzebę podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w świecie cyfrowym.”

Kto ponosi odpowiedzialność? Kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie wywołują wiele emocji i dyskusji. Badanie przeprowadzone wśród Polaków pokazuje, kogo społeczeństwo uważa za głównych odpowiedzialnych za ochronę najmłodszych użytkowników w sieci.

Najczęściej wskazywanymi odpowiedzialnymi są:

  • Rodzice – 65,54% respondentów uważa, że to rodzice są pierwszą linią obrony przed zagrożeniami w sieci.
  • Twórcy treści – zdaniem 29,79% badanych, to oni powinni dbać o to, aby ich materiały były odpowiednie dla młodszej publiczności.
  • Dostawcy internetu – 23,39% Polaków uważa, że dostawcy internetu mają obowiązek chronić dzieci przed potencjalnymi niebezpieczeństwami w sieci.
  • Media społecznościowe – zdaniem 21,18% respondentów, platformy społecznościowe powinny zaangażować się bardziej w tworzenie bezpiecznego środowiska dla młodych użytkowników.

Inne odpowiedzi, takie jak Rząd, Media czy Nauczyciele, choć istotne, pojawiają się znacznie rzadziej.

„Oczywiście, oczekiwane jest, że rodzice odgrywają kluczową rolę w edukowaniu i ochronie swoich dzieci w sieci. Jednak zaskakująco duża liczba respondentów wskazuje na twórców treści w internecie, tacy jak influencerzy, oraz dostawców internetu jako kluczowych uczestników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online” – komentuje redaktor serwisu TopVPN.pl. „Ten trend wskazuje na rosnące znaczenie tych grup w społecznym rozumieniu ochrony najmłodszych w środowisku cyfrowym.”

Media społecznościowe, mimo że stanowią ważne narzędzie komunikacji i interakcji w dzisiejszym świecie, budzą także wiele kontrowersji związanych z bezpieczeństwem młodszych użytkowników. Z wyników najnowszego badania wynika, że ponad połowa (56%) respondentów uważa, że platformy takie jak YouTube, Facebook, Instagram czy TikTok nie podejmują wystarczających działań w celu ochrony dzieci i młodzieży przed nieodpowiednimi treściami.

Polacy widzą także kluczową rolę edukacji w zapewnieniu bezpieczeństwa online. Z badania wynika, że zdecydowana większość Polaków (87%) uważa, że szkoły powinny prowadzić regularne lekcje na temat bezpieczeństwa w internecie. Takie podejście podkreśla znaczenie edukacji cyfrowej i zwiększenia świadomości zagrożeń w sieci. Połączenie edukacji z odpowiedzialnością platform społecznościowych może stanowić skuteczną barierę przed potencjalnymi zagrożeniami dla młodych internautów.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie bloga KwestiaBezpieczenstwa.pl i serwisu TopVPN.pl przez SW Research w październiku 2023 roku, wykorzystując technikę CAWI na reprezentatywnej grupie Polaków (N=808).

Kwestia Bezpieczeństwa to blog internetowy, który poświęca swoje treści praktycznym aspektom bezpieczeństwa w sieci. Autorzy publikują porady, instrukcje i wskazówki dotyczące cyberbezpieczeństwa, kierując się przede wszystkim potrzebami każdego internauty.

Top VPN to serwis internetowy, który przeprowadza testy i recenzje usług VPN, pozwalających na zwiększenie prywatności i bezpieczeństwa online, a także innych oprogramowań, takich jak programy antywirusowe czy menedżery haseł.