Jak żyje się w Twoim mieście? Zobacz wyniki drugiej edycji Indeksu Zdrowych Miast!

Grupa LUX MED we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Open Eyes Economy Summit (OEES) ogłaszają wyniki drugiej edycji Indeksu Zdrowych Miast, w którym prezentują warunki życia w 66 polskich miastach na prawach powiatu. Dzięki analizie, samorządy mogą zweryfikować wprowadzane praktyki i ich realny wpływ na jakość życia mieszkańców. Zwycięzcą ponownie okazała się Warszawa. Tuż obok na podium znalazły się Bielsko-Biała i Sopot.

Głównym celem inicjatywy jest zobrazowanie podejścia polskich miast do kwestii związanych ze zdrowiem i dobremstanem mieszkańców. Publikacja to zbiór informacji o inwestycjach i działaniach, jakie samorządy wdrażają, tworząc zrównoważoną przestrzeń miejską. Miasta zostały ocenione w ośmiu kategoriach: zdrowie, ludność, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura i przestrzeń.

Zgodnie z wynikami ogólnego zestawienia najnowszego Indeksu Zdrowych Miast, Warszawa utrzymuje się jako lider, będąc miastem, w którym żyje się najlepiej. Tuż za nią znalazła się Bielsko-Biała (poprzednio miejsce 23). Sopot, z miejsca dziewiątego, wspiął się na trzecie.

„Wsparcie ludzi w lepszym i zdrowszym życiu to jeden z elementów misji realizowanej przez Grupę LUX MED. Dlatego tworzenie Indeksu Zdrowych Miast jest dla nas niezwykle ważną inicjatywą, dzięki której realnie wspieramy samorządy w weryfikowaniu wprowadzanych praktyk podnoszących jakość życia mieszkańców. Pokazujemy ludziom, jak działają polskie miasta, które obszary mogą się poszczycić, a nad którymi muszą jeszcze popracować. Kontynuacja inicjatywy Indeksu to dowód na nasze zaangażowanie w poprawę kondycji miast i działania na rzecz społeczeństwa oraz środowiska” – mówi Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

Poza głównym zestawieniem, w każdej z ośmiu kategorii wyłoniono miasto, najlepiej spełniające kryteria sektorowe. Pozycję lidera w obszarze dbania o środowisko utrzymał Sopot, który również objął prowadzenie w obszarze mieszkalnictwa. Edukację najlepiej opiekuje Kraków, a Warszawa skutecznie zarządza zdrowiem. W kategoriach ludność oraz usługi komunalne i społeczne pierwsze miejsce zajął Rzeszów. Najlepiej o infrastrukturę dba Krosno, natomiast o obszar przestrzeni Chorzów.

„Open Eyes Economy zwraca uwagę na zdrowie mieszkańców, ponieważ jest ono ważną składową dla wzrostu gospodarczego. Zdrowe społeczeństwo aktywnie uczestniczy w rynku pracy, umacniając pozycję danego miasta. Wzajemne relacje zdrowia i ekonomii to aspekt, który kieruje nas do stawiania dobrostanu publicznego jako priorytetowej wartości wpływającej na zrównoważony rozwój miejski. Dlatego tak istotne jest, aby wyniki Indeksu Zdrowych Miast rozprzestrzeniały się po Polsce, a samorządy mogły czerpać wiedzę na temat stanu swojego miasta” – podkreśla Prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP.

Warszawa, będąca jednocześnie liderem całego Indeksu Zdrowych Miast, może poszczycić się również drugim miejscem na podium w kategorii edukacja. Średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki, osiągnięty przez uczniów w Warszawie, to aż 61,7 pkt. Stolica nieprzypadkowo otrzymała też pozycję liderki w zdrowiu, bo właśnie tutaj mieszkańcy mieli dostęp do rekordowej liczby 287 działań profilaktycznych. Wysoko plasuje się również w sektorze ludność – mediana wieku mieszkańca Warszawy to 40,7 lat, a liczba zgonów ogółem, a także zgonów z powodów nowotworów na 100 tys. osób, jest zdecydowanie poniżej średniej 66 badanych miast.

„Odpowiedzialność za współczesny świat spoczywa na barkach wszystkich ludzi, bo to my odpowiadamy za eksploatację planety. Negatywny wpływ na zmiany klimatyczne i nieodpowiednie gospodarowanie zasobami prowadzi do nieodwracalnych zmian w środowisku. Dlatego tak ważne jest podjęcie kroków, również przez włodarzy, mieszkańki i mieszkańców miast, w kierunku poprawy kondycji naszej planety i zdrowia” – mówi dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Bielsko-Biała znalazła się na drugim miejscu nie tylko w rankingu ogólnym, ale również w kategorii przestrzeń. W tym mieście wydatki na utrzymanie zieleni wyniosły ponad 75 tys. zł/ha.

Sopot, znany wszystkim jako popularny wakacyjny kurort, jak się okazuje, to równie dobre miejsce do codziennego życia. Jest liderem w kategoriach mieszkalnictwo i środowisko. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości, gdyż w Sopocie znajduje się aż 74,3 km dróg rowerowych, a ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi przez przemysł i oczyszczalnie ścieków wyniosły zero kilogramów na rok. Ponadto aż 20% powierzchni miasta zajmują tereny zielone.

Choć nie znalazł miejsca na podium w ogólnym rankingu, sukcesem może poszczycić się także Rzeszów, który ponownie zajął pierwsze miejsca w kategoriach ludność oraz usługi komunalne i społeczne. W Rzeszowie odnotowano najniższą medianę wieku, wynoszącą 39,8 lat. Rzeszów przyciąga również nowych mieszkańców. W 2022 r. odnotował najwyższe dodatnie saldo migracji osób w wieku produkcyjnym na 1 tys. ludności. Tym samym stolica Podkarpacia znalazła się w gronie zaledwie siedmiu miast, które w całym zestawieniu mogą pochwalić się dodatnim wynikiem w tym obszarze. Rzeszów świeci też przykładem w kategorii usługi komunalne i społeczne, oferując swoim mieszkańcom ponad 20 obiektów sportowych przypadających na 100 tys. osób.

Zgodnie z zapowiedziami, tegoroczny Indeks Zdrowych Miast został poszerzony o wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych wśród wybranych przedstawicieli władz lokalnych i mieszkańców miast na prawach powiatu. Pozwoliło to na uzupełnienie i powiększenie perspektywy analiz. Kontynuacja Indeksu planowana jest również w kolejnych latach.

Raport Indeks Zdrowych Miast dostępny jest na: https://www.luxmed.pl/o-nas/dzialania-spoleczne/indeks-zdrowych-miast