Ewolucja zamiast rewolucji: Siedem aktualnych trendów w branży finansów osobistych

Nadchodząca wiosna przynosi ze sobą wiele zmian w dziedzinie finansów osobistych. Według ekspertów, te nowości będą napędzane zaawansowanymi technologiami i zmieniającymi się oczekiwaniami społecznymi. Nie chodzi jednak o rewolucję, lecz o ewolucję, w której technologia staje się partnerem w zarządzaniu finansami na poziomie indywidualnym.

AI wspiera zarządzanie portfelem

Jednym z kluczowych czynników jest coraz szersze wykorzystanie zaawansowanej Sztucznej Inteligencji jako kluczowego narzędzia transformacyjnego. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom opartym na AI, każdy z nas będzie miał dostęp do szybkiej i precyzyjnej analizy swoich finansów. To umożliwi bardziej świadome zarządzanie budżetem oraz osiągnięcie finansowych celów. Wykorzystanie AI w finansach osobistych otwiera nowe możliwości, umożliwiając indywidualne dostosowanie strategii oszczędzania czy też planowania finansowego.

Algorytmy AI już są w stanie identyfikować obszary, w których użytkownicy mogą poprawić swoje zarządzanie finansami. Przykładowo, AI może analizować zwyczaje zakupowe w połączeniu z ofertą dostępną w internecie, przeglądać subskrypcje, sugerować optymalne metody oszczędzania oraz pomagać w planowaniu budżetu zgodnie z indywidualnymi priorytetami – komentuje Piotr Mazan, dyrektor marketingu i rozwoju produktów w Soonly Finance.

Kup teraz, płać później: Oczekiwane przyspieszenie rozwoju rynku

Po dynamicznym wzroście popularności opcji „Kup Teraz, Zapłać Później” (BNPL – Buy Now Pay Later), w roku 2024 obserwujemy przyspieszenie procesu rozwoju tego rynku. W miarę nasilającej się konkurencji i zjawiska przesycenia, pierwsze duże problemy branży BNPL stają się coraz bardziej widoczne. Przewiduje się spowolnienie wzrostu, a firmy działające w tym sektorze będą musiały dostosować swoje strategie, skupiając się na innowacyjnych rozwiązaniach oraz dostosowywaniu ofert do zmieniających się oczekiwań klientów.

Zastrzeżony PESEL: Wyzwanie dla firm i ochrona danych osobowych

Zastrzeżenia dotyczące wykorzystywania numeru PESEL stają się istotnym zagadnieniem społecznym. Wraz z milionami zgłoszeń do rejestru zastrzeżeń PESEL, przewiduje się, że może nastąpić fala wypisów z baz danych. Gdy klienci otrzymują odmowę dostępu do usług z powodu zastrzeżeń, firmy są zmuszone do reakcji, dostosowując swoje procedury i podejście do gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych. Ten trend wyznacza nowy etap w ochronie prywatności konsumentów oraz zobowiązuje przedsiębiorstwa do bardziej odpowiedzialnego zarządzania danymi.

Nowe wyzwania w erze cyfrowej

Wraz z coraz powszechniejszym wykorzystaniem technologii w naszym życiu, rośnie także liczba i skuteczność prób wyłudzeń dokonywanych drogą elektroniczną. W 2024 roku obserwujemy nie tylko zwiększoną aktywność oszustów, ale także rosnące zagrożenie ze strony zaawansowanych narzędzi sztucznej inteligencji. Te nowoczesne technologie mogą być wykorzystane do generowania deep fake’ów, voice scamów oraz przekonujących treści generowanych przez sztuczną inteligencję, które mogą łatwo zwieść nawet najbardziej ostrożnych użytkowników internetu. W obliczu tych nowych zagrożeń, konieczne staje się ciągłe doskonalenie metod bezpieczeństwa oraz podnoszenie świadomości społecznej w celu ochrony przed cyberprzestępczością.

Era mikroinwestycji

Zjawisko braku oszczędności w znacznej części społeczeństwa staje się jednym z wyzwań, które stawia przed nami rok 2024.

Zauważamy, jednakże rosnącą świadomość finansową, szczególnie wśród młodego pokolenia. W tym kontekście, coraz więcej osób zaczyna rozumieć znaczenie inwestycji jako narzędzia budowania kapitału. Nowoczesne platformy umożliwiają mikroinwestycje, pozwalając nawet tym, którzy dotąd nie mieli oszczędności, zainwestować drobne kwoty w akcje na światowych giełdach. To zjawisko staje się kluczowym elementem transformacji świadomości finansowej społeczeństwa – komentuje Piotr Mazan.

Przesunięcie w kierunku opłat

W kontekście dalszej ewolucji świata finansów osobistych, zauważamy trend ograniczania bezpłatnych usług finansowych. W miarę rosnących kosztów utrzymania infrastruktury oraz zapewnienia wysokiej jakości obsługi, instytucje finansowe coraz częściej wprowadzają drobne opłaty za korzystanie z różnorodnych usług. Ten trend jest widoczny w szerszym kontekście, gdzie nie tylko mBank, ale także inne instytucje finansowe zaczynają nakładać opłaty, na przykład za wypłaty z bankomatów czy korzystanie z określonych funkcji bankowości internetowej. Ponadto, dalsza popularyzacja modeli subskrypcyjnych staje się coraz powszechniejsza, co oznacza, że klienci mogą spodziewać się płacenia regularnych opłat za dostęp do zaawansowanych funkcji czy dodatkowych korzyści. To odzwierciedla dynamiczne przekształcenie się modeli biznesowych w sektorze finansowym, gdzie instytucje starają się znaleźć równowagę pomiędzy zapewnieniem atrakcyjnych usług a zachowaniem rentowności.

Wzmocnienie działań na rzecz konsumentów

Po osiągnięciu wystarczającego, a według niektórych opinii nawet nadmiernego, poziomu ochrony praw i interesów konsumentów, administracja rządowa kładzie większy nacisk na działania miękkie. W nadchodzących latach spodziewane są zintensyfikowane wysiłki w obszarze edukacji, kampanii informacyjnych, poradnictwa konsumenckiego i doradztwa finansowego. Zamiast skupiania się wyłącznie na aspektach regulacyjnych, rządy podejmują wysiłki w kierunku podnoszenia świadomości konsumentów, dostarczając im narzędzi i wiedzy niezbędnej do podejmowania świadomych decyzji finansowych. Takie podejście ma na celu nie tylko zabezpieczenie praw konsumentów, ale również umożliwienie im pełniejszego korzystania z różnorodnych usług finansowych oraz budowanie zdolności do skutecznego zarządzania własnymi finansami.

To będzie interesujący rok dla finansów osobistych

Perspektywy na rok 2024 malują obraz dynamicznych zmian, gdzie zaawansowane technologie i rosnąca świadomość społeczeństwa kształtują nową erę zarządzania finansami. Wprowadzenie Sztucznej Inteligencji jako partnerskiego narzędzia w tym procesie obiecuje bardziej precyzyjną analizę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Trend mikroinwestycji i wzrost świadomości finansowej wśród młodego pokolenia to istotny krok w kierunku finansowej samodzielności. Zjawiska takie jak spowolnienie wzrostu w sektorze BNPL czy rosnąca świadomość konsumentów wynikająca z nowych regulacji dodają do tej panoramy elementu wyważonego podejścia do ofert rynkowych. Wreszcie, rosnąca liczba zastrzeżeń dotyczących numeru PESEL podkreśla narastającą troskę o prywatność, co wymaga od firm dostosowania polityk i procedur do nowych wyzwań etycznych i ochrony danych osobowych.