Cmentarze bohaterów 2023. Gdańskie upamiętnienie AK-owców

Muzeum Gdańska, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, harcerzami i uczniami, organizuje lekcje historii na trójmiejskich cmentarzach, gdzie spoczywają żołnierze Armii Krajowej. Ta inicjatywa, której celem jest zarówno poznanie przeszłości, jak i pielęgnowanie grobów weteranów walk o wolność, to także wyjątkowa okazja do spotkania z żywymi świadkami historii. Od lat w tych spotkaniach uczestniczą żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego.

Dr. Janusz Marszalec, zastępca dyrektora Muzeum Gdańska i pomysłodawca tej akcji, podkreśla znaczenie historii Trójmiasta po II wojnie światowej, kiedy stawało się nowym domem dla wielu żołnierzy Armii Krajowej. Niektórzy z nich zdołali uniknąć aresztowania przez sowietów, a inni związywali się z Gdańskiem po latach zsyłek. W wielu przypadkach, po śmierci tych weteranów, ich grobami opiekowali się jedynie koledzy z oddziału. Teraz, gdy i tych świadków już nie ma, troską o groby zajmują się szkoły, instytucje, fundacje, stowarzyszenia oraz Muzeum Gdańska.

Akcja „Cmentarze bohaterów” odbywa się po raz trzeci w Sopocie. Uczestnicy spotkają się na Cmentarzu Łostowickim na Kwaterze Akowskiej w czwartek, 26 października 2023 roku, o godzinie 10:30. Natomiast w piątek, 28 października, od godziny 9:30 uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej przekażą swoją opiekę nad grobami Członków Polskiego Państwa Podziemnego na Cmentarzu Parafialnym w Sopocie.

Lekcje pamięci dla młodzieży odbywają się od 2011 roku i łączą w sobie elementy muzealnej lekcji, wolontariatu oraz spotkania z żyjącymi świadkami lub uczestnikami historycznych wydarzeń. W ramach tych spotkań uczestnicy odwiedzają groby żołnierzy Armii Krajowej i innych bohaterów walk o niepodległość.

Akcja „Cmentarze bohaterów” jest nie tylko lekcją historii, ale również lekcją wrażliwości dla wszystkich uczestników. To szansa, aby młode pokolenie szanowało i pielęgnowało pamięć o tych, którzy walczyli o wolność Polski. Organizatorzy akcji to Stowarzyszenie Kwatera Akowska na Cmentarzu Łostowickim, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenie im. Bolesława Srockiego, Muzeum Sopotu oraz Muzeum Gdańska.