Białka alternatywne sposobem na samowystarczalność pod względem produkcji żywności w Polsce do 2050 roku

Rozwój alternatywnych źródeł białka może być kluczem do osiągnięcia przez Polskę samowystarczalności żywnościowej oraz redukcji emisji dwutlenku węgla, jednocześnie promując rolnictwo ekologiczne i odbudowę naturalnych ekosystemów.

Stawianie na produkcję alternatywnego białka, jak pokazuje najnowsze badanie „Nowa dywidenda gruntowa. Białka alternatywne jako szansa dla Europy” wykonane przez Green Alliance dla Good Food Institute Europe, może znacząco przyczynić się do zmniejszenia presji na grunt rolny, zachęcając polskich rolników do praktykowania bardziej zrównoważonego rolnictwa. Alternatywne źródła białka, w tym produkty roślinne, białka fermentacyjne oraz hodowlane mięso, oferują smakowitą alternatywę dla tradycyjnych produktów mięsnych, nabiału i jaj, zdobywając uznanie wśród konsumentów.

Raport zwraca uwagę, że aktualnie około 40% gruntów rolnych w Polsce jest przeznaczone na pastwiska i uprawę paszy, podczas gdy tylko około 20% gruntów jest wykorzystywane do produkcji roślin spożywczych na potrzeby krajowe. Zwiększenie udziału alternatywnych białek w diecie Polaków pozwoliłoby uwolnić do 19% gruntów rolnych, które mogłyby zostać przeznaczone na bardziej zrównoważone uprawy. W celu efektywnego wykorzystania rodzimych surowców rolnych w produkcji alternatywnych białek, kluczowe będzie wsparcie ze strony polityków i decydentów.

Projekcje wskazują, że zwiększenie produkcji białek roślinnych może do 2050 roku zastąpić jedną szóstą tradycyjnego spożycia mięsa i nabiału w Europie. Z silniejszym wsparciem na rzecz białek alternatywnych, Polska mogłaby udostępnić aż 4,9 mln hektarów gruntów rolnych, czyli około 34% całkowitej powierzchni, na rzecz bardziej ekologicznych praktyk rolnych. Pozwoliłoby to nie tylko na eliminację potrzeby importu żywności i towarzyszących mu emisji dwutlenku węgla, ale także na znaczącą ochronę środowiska i zwiększenie bioróżnorodności.

Alternatywne białka oferują perspektywę bezprecedensowej dywidendy  gruntów w Europie, z ogromną szansą na poprawę dochodów w obszarach wiejskich, zwiększenie samowystarczalności żywnościowej, przywrócenie natury i ograniczenie zmian klimatycznych. Jednak politycy muszą inwestować w alternatywne źródła białka i wspierać rolników, aby korzystali z gruntów w inny sposób, aby jak najlepiej wykorzystać tę szansę – mówi Dustin Benton, Policy Director w Green Alliance.

Nawet 24 proc. gruntów rolnych pod uprawy ekologiczne

Jak wskazują autorzy raportu, dzięki takiemu podejściu odsetek gruntów rolnych przeznaczonych na uprawy ekologiczne mógłby wzrosnąć do 24 proc., a więc czterokrotnie więcej niż zakładają obecne cele wyznaczone przez rząd. Pozwoliłoby to również na wykorzystanie większej ilości ziemi do odtwarzania naturalnej przyrody, a tym samym na skuteczne dążenie do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i usuwanie jego nadmiaru z atmosfery.

Wielu polskich rolników już dostosowuje swoje praktyki, aby złagodzić kryzys klimatyczny i przywrócić przyrodę. Alternatywne białka mogą pomóc w ułatwieniu tego przejścia, dając rolnikom przestrzeń do wykorzystania gruntów w inny sposób, bez zmniejszania ogólnej produkcji żywności – mówi Elena Walden, Senior Policy Manager w Good Food Institute Europe.