„Umiem Pomóc” – ruszyła ogólnopolska akcja, podczas której Grupa LUX MED uczy, jak ratować życie

Do grona osób, które z dumą mogą powiedzieć „Umiem Pomóc,” dołączyło niemal pół tysiąca uczniów ze szkół w Świętochłowicach. Grupa LUX MED, po raz jedenasty, przeprowadziła szkolenia dla uczniów klas siódmych i ósmych, dostarczając im zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną w zakresie pierwszej pomocy i ratowania ludzkiego życia. To wyjątkowe przedsięwzięcie stanowi nagrodę dla miasta za zajęcie pierwszego miejsca w wyzwaniu „Healthy Cities,” również organizowanym przez Grupę LUX MED.

„Instruktorzy Akademii Ratownictwa Medycznego LUX MED przekazują uczniom nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także umożliwiają im zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. To kluczowe, ponieważ szybka i skuteczna pomoc ma ogromne znaczenie w sytuacjach ratowania życia. Młodzi ludzie nie powinni być nieśmiali, kiedy trzeba pomóc innym. Dlatego jestem bardzo zadowolona, że od wielu lat nasi ratownicy przekazują zarówno teorię, jak i praktykę uczniom. To najlepsza inwestycja w przyszłość młodych ludzi,” powiedziała Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

Projekt „Umiem Pomóc” to ogólnopolska inicjatywa, której celem jest nie tylko edukacja uczniów, ale także wspieranie ich w zdobywaniu umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach krytycznych. Pierwsza edycja tego projektu odbyła się w 2011 roku, a przez wszystkie lata przeszkolono ponad 6 500 uczniów w szkołach na terenie całej Polski. Głównym założeniem projektu jest skoncentrowanie się na efektywnym nauczaniu młodzieży umiejętności ratowania życia. Co roku nowe grupy uczniów pod okiem wykwalifikowanych ratowników z Akademii Ratownictwa Medycznego LUX MED zdobywają wiedzę na temat zasad prawidłowego udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora AED. To doskonała okazja dla młodych ludzi, by nauczyć się umiejętności, które w przyszłości mogą pomóc w uratowaniu ludzkiego życia.

Tegoroczna, 11. edycja projektu odbywa się w Świętochłowicach i stanowi nagrodę dla miasta za zajęcie pierwszego miejsca w wyzwaniu „Healthy Cities.” Szkolenia obejmują uczniów klas siódmych i ósmych i cieszą się honorowym patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice.

Jakub Rychlik, ratownik Akademii Ratownictwa Medycznego LUX MED, który pełni rolę szkoleniowca, podkreśla, że podstawą udzielenia pierwszej pomocy jest praktyka, dlatego też duży nacisk kładziony jest na ćwiczenia, podczas których uczniowie mają możliwość samodzielnie wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową i obsługiwać defibrylator AED. Pedagodzy również podkreślają, że nauka pierwszej pomocy nigdy nie jest nadmiarowa, a to wiedza i umiejętności, które nigdy nie stracą na znaczeniu.

Marek Planta, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Świętochłowicach, zauważa, że młodzież już w wieku 14-15 lat powinna znać podstawy pierwszej pomocy. Szkolenie przez profesjonalnych ratowników medycznych jest najlepszym sposobem, by przekazać im te niezwykle istotne umiejętności. W przypadku sytuacji zagrożenia życia każda pomoc ma znaczenie, a pierwsza pomoc jest najważniejsza.

Grupa LUX MED dostarczyła uczniom nie tylko wiedzę, ale także materiały szkoleniowe, które przypomną im o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat. Podczas pandemii COVID – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 290 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 15 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Grupa LUX MED zatrudnia ponad 23 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.