Start profrekwencyjnej kampanii Wspieram Sukces Kobiet. Blisko co trzeciej niegłosującej respondentce nie odpowiada program żadnej partii

Projekt Profrekwencyjny Wspieram Sukces Kobiet Fundacji SPS ma na celu zachęcenie kobiet do uczestnictwa w wyborach i nie jest związany z żadnym komitetem wyborczym ani partią polityczną. W ramach tej inicjatywy we wrześniu bieżącego roku przeprowadzono badanie na ponad 18 tysiącach respondentek, pytając o ich priorytety w kwestiach dotyczących kobiet. Kampanii towarzyszy także ankieta dla kandydatów i kandydatek przygotowana przez Uniwersytet SWPS, w której mogą oni wyrazić swoje stanowisko w sześciu najważniejszych obszarach z punktu widzenia Polek. Każdy może włączyć się w tę kampanię.

Inicjatorem kampanii Wspieram Sukces Kobiet jest Fundacja SPS, z merytorycznym wsparciem Uniwersytetu SWPS. Jej głównym celem jest zachęcenie kobiet do udziału w wyborach, podkreślenie istoty sytuacji Polek oraz zainspirowanie ich do aktywnego zaangażowania, co może przełożyć się na wzrost frekwencji wyborczej. Drugim celem jest uświadamianie, zarówno wyborcom, jak i kandydatom, jak istotne jest uwzględnienie kobiet w dyskusji o priorytetach rozwojowych Polski.

W kampanii może uczestniczyć każdy. Na stronie wspieramsukceskobiet.pl udostępnione są materiały wizualne, takie jak logo, plakat czy tatuaż, gotowe do pobrania i wydruku lub publikacji w mediach społecznościowych. Zachęcamy do wspierania nas poprzez udostępnianie tych grafik znajomym, wysyłanie pocztówek do rodziny, wywieszanie plakatów w oknach lub witrynach oraz dzielenie się nimi w mediach społecznościowych. Zapraszamy także sklepy internetowe, lokalne sklepiki, piekarnie, kawiarnie, księgarnie, punkty usługowe i inne miejsca, w których kobiety regularnie zaglądają. Naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby Polek – mówi Olga Legosz z Fundacji SPS.

Według badania Fundacji SPS, co dziesiąta kobieta, która nie głosuje, wyraziła swoje rozczarowanie politykami. Najczęstszym powodem nieuczestnictwa w wyborach jest brak odpowiedniego programu żadnej partii, co zadeklarowało 29 proc. badanych. Kolejne 23 proc. wskazało brak czasu lub trudności z dojazdem, a 14 proc. stwierdziło brak zainteresowania polityką lub nieznajomość programów wyborczych. 11 proc. badanych było rozczarowanych politykami, na których głosowali w przeszłości.

Badanie przeprowadzone przez Fundację SPS wykazało, że dla 89 proc. ankietowanych kobiet problem przemocy wobec kobiet jest niezwykle istotny. Ponad 75 proc. respondentek podniosło problem braku dostępu do żłobków i przedszkoli w wielu gminach. Podobny odsetek, 72 proc., uważa za bardzo ważne zagadnienia związane z ubóstwem starszych kobiet oraz wsparcie dla kobiet w ciąży i matki oczekujące dziecka. 69 proc. badanych uważa ograniczone możliwości zatrudnienia kobiet z powodu opieki nad dziećmi za bardzo istotny problem. Dodatkowo, 64 proc. respondentek uważa za istotne kwestie związane z ochroną środowiska, 64 proc. urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie, a 63 proc. wsparcie matek wychowujących dzieci samotnie oraz zmiany w prawie alimentacyjnym.

Kampanii Wspieram Sukces Kobiet towarzyszy dobrowolna i nieanonimowa ankieta, skierowana do kandydatów i kandydatek ubiegających się o mandat posła lub posłanki w wyborach do Sejmu RP, które odbędą się 15 października. Projekt ma na celu zachęcenie kobiet do świadomego udziału w życiu politycznym poprzez weryfikację poglądów kandydatów na tematy istotne z perspektywy kobiet. Kwestionariusz ankiety został przygotowany przez zespół ekspertów z Uniwersytetu SWPS i uwzględnia interesy kobiet różnych grup wiekowych, o różnych statusach rodzinnych i światopoglądach, pochodzących z różnych miejscowości.

Ankieta zawiera 20 pytań podzielonych na siedem bloków tematycznych, obejmujących takie obszary jak praca opiekuńcza, sytuacja zawodowa i ekonomiczna kobiet, zdrowie i prawa reprodukcyjne, przemoc domowa i seksualna, dostęp do usług społecznych oraz edukacja w zakresie ekologii i praw zwierząt. Ankieta ocenia również gotowość kandydatów do realizacji agendy kobiet oraz współpracy z organizacjami reprezentującymi kobiety. Informacje o wynikach audytu kandydatów zostaną opublikowane na stronie wspieramsukceskobiet.pl.

Wszelkie inicjatywy zachęcające do angażowania się w politykę, świadomego udziału w wyborach, są bardzo ważne. Choć wydaje się to truizmem, w dniu wyborów możemy zdecydować nie tylko o tym, które partie polityczne dostaną się do parlamentu i kto będzie pobierał dietę poselską. Decydujemy także o tym, jakie kwestie będą podejmowane w debacie publicznej, w jakich sprawach będą podejmowane decyzje dotyczące naszego życia. Projekt Wspieram Sukces Kobiet zwraca uwagę na kwestie, które są naprawdę ważne dla Polek. To przypomnienie dla polityków i dziennikarzy, że kobiet dotyczą nie tylko kwestie reprodukcyjne, ale również te związane z rynkiem pracy, polityką społeczną czy transportem. Mamy nadzieję, że wyniki ankiety pozwolą podjąć Polkom i Polakom świadomą decyzję przy urnie wyborczej. Ale jeszcze ważniejsze jest zwrócenie uwagi na szeroko rozumiane problemy kobiece – mówi Marta Żerkowska-Balas, socjolożka, politolożka, Uniwersytet SWPS.

Kobiety korzystają z prawa wyborczego od 105 lat, niemniej jednak, zaskakująco duża część z nich wciąż nie jest przekonana, czy zamierza oddać swój głos. Według danych od Ipsos z marca 2023 roku, jedynie 55 proc. respondentek w wieku 18-39 lat oraz 56 proc. respondentek w wieku 40-59 lat jest pewnych, że weźmie udział w wyborach. Warto zaznaczyć, że mimo obecności problemów kobiet w debacie publicznej, niektóre z tych trudności nie są skutecznie rozwiązywane. Przykładowo, szacunki Centrum Praw Kobiet sugerują, że w Polsce rocznie życie traci od 400 do nawet 500 kobiet z powodu przemocy domowej. Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny informują nas, że w 1106 gminach w Polsce nie ma ani publicznych, ani prywatnych placówek opiekuńczych dla dzieci do lat trzech. To ogranicza możliwości zawodowego zaangażowania kobiet po urodzeniu dziecka.

Więcej informacji na temat kampanii Wspieram Sukces Kobiet oraz dostępne materiały wizualne można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej wspieramsukceskobiet.pl. Dodatkowe informacje dotyczące ankiety dla kandydatów i kandydatek dostępne są w zakładce „dla wyborców”.

W badaniu CAWI wzięło udział 18 711 kobiet posiadających pełne prawa wyborcze. Spośród nich, 25 proc. stanowiły osoby w wieku 18-30 lat, 64 proc. w wieku 31-45 lat, a 11 proc. były w wieku powyżej 46 lat. 17 proc. badanych mieszkało na wsi, 15 proc. w miastach o liczbie mieszkańców do 50 tys., 15 proc. w miastach liczących od 50 do 200 tys. mieszkańców, 12 proc. w miastach o populacji od 200 do 500 tys. mieszkańców, a 41 proc. w miastach liczących więcej niż 500 tys. mieszkańców. Co więcej, 83 proc. badanych były w związkach, 27 proc. miało jedno dziecko, 29 proc. dwoje dzieci, a 6 proc. miało co najmniej troje dzieci.