COVID-19 a powikłania neurologiczne

COVID-19 to choroba, której przebieg może znacznie różnić się u poszczególnych osób, tym bardziej, jeśli za zakażenie odpowiada inny typ wirusa. Niemniej jednak specjaliści informują o częstych neurologicznych konsekwencjach COVID-19, które mogą utrzymywać się nawet do kilku miesięcy po wyzdrowieniu. Sprawdź, jaki ślad w układzie neurologicznym może pozostawić po sobie zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Jak szybko mogą się rozwinąć neurologiczne skutki COVID-19?

Neurologiczne konsekwencje COVID-19 można zaobserwować u pacjentów zarówno w ostrym okresie choroby, czyli do 4 tygodni od momentu zakażenia, jak i znacznie później. Biorąc pod uwagę czas pojawienia się ich, dokonano podziału na:

  • zespół post-COVID podostry, który stwierdza się 4–12 tygodni od zakażenia,
  • zespół post-COVID przewlekły, który rozwija się powyżej 12 tygodnia od zakażenia.

Jakie mogą być neurologiczne konsekwencje COVID-19?

W efekcie COVID-19 rozwinąć się może szereg powikłań o charakterze neurologicznym. W piśmiennictwie naukowym opisywane są przypadki udarów mózgu, encefalopatii, zapalenia mózgu i opon mózgowych. Badacze donoszą o uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego, co prowadzi do zaburzenia pracy ze strony poszczególnych układów, w tym np. oddechowego, sercowo-naczyniowego, krzepnięcia, moczowego, pokarmowego. Zwraca się uwagę na związek zakażenia COVID-19 i zespołu Guillaina-Barrégo. Choroba ta doprowadza do osłabienia mięśni i uczucia mrowienia w różnych częściach ciała. Wirus SARS-CoV-2 może zaatakować nerw błędny, czyli najdłuższy nerw czaszkowy w ludzkim ciele, który posiada liczne rozgałęzienia do wielu narządów (np. serca, śledziony, wątroby, nerek), a to prowadzić do zaburzenia ich pracy. 

Liczne prace naukowe zwracają uwagę na występowanie w ostrym okresie COVID-19 następujących objawów: zawroty i bóle głowy, długotrwałe upośledzenie czucia smaków i zapachów, zaburzenia świadomości, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z widzeniem, bóle neuropatyczne, wielomiejscowe, zmęczenie, obniżenie nastroju, bóle mięśniowe, osłabienie mięśni, delirium, hipotensja. Więcej informacji na temat innych neurologicznych konsekwencji COVID-19 można znaleźć na stronie: https://www.luxmed-diagnostyka.pl/dla-pacjentow/artykuly/zdrowie-na-co-dzien/czym-jest-mgla-mozgowa-jakie-sa-inne-neurologiczne-objawy-po-covid-19. Warto wiedzieć ponadto, że wszelkie neurologiczne i neuropoznawcze skutki COVID-19 w znaczący sposób mogą rzutować na jakość życia i utrudniać codzienne funkcjonowanie.

Mgła mózgowa w wyniku zakażenia SARS-CoV-2

W wyniku zakażenia SARS-CoV-2 istnieje ryzyko rozwoju tzw. mgły mózgowej. Należy podkreślić, że to pospolite określenie, które jest jednak powszechnie stosowane w medycynie. Najprościej można ją przedstawić jako deficyty poznawcze, poczucie dezorientacji, dla którego typowe są następujące objawy: przewlekłe zmęczenie, obniżenie koncentracji, problemy z pamięcią krótkotrwałą, trudności z formułowaniem własnych myśli, bóle głowy, chaotyczne procesy myślowe, zniechęcenie i brak motywacji, problemy w rozwiązywaniu zwykłych problemów. Szacuje się, że mgła mózgowa po zakażenia SARS-CoV-2 może się utrzymywać od kilku tygodni do kilku miesięcy.