Polskie szkoły na pionierami w dziedzinie efektywności energetycznej

Polskie szkoły stają się pionierami w dziedzinie efektywności energetycznej, a ich innowacyjne podejście do budownictwa może stanowić inspirację dla szerokiej fali renowacji w kraju. Przykłady takich szkół, jak te w Budzowie i Rogowie, kładą nacisk na energooszczędne rozwiązania, wykorzystując technologię domu pasywnego, co może stanowić model do naśladowania dla całego sektora edukacyjnego.

Warto zauważyć, że mimo postępów w tych konkretnych placówkach, wiele innych szkół w Polsce boryka się z problemami związanymi z zaniedbaną infrastrukturą. Według danych, kraj traci rocznie około 75 000 dni szkolnych z powodu wilgoci i pleśni w budynkach. W związku z tym, organizacje społeczeństwa obywatelskiego nawołują rząd do wyznaczenia jasnych i ambitnych celów w zakresie renowacji szkół, mających na celu poprawę zdrowia i dobrobytu dzieci.

Obecnie trwają negocjacje dotyczące kluczowej dyrektywy budowlanej, która ma zainicjować szeroko zakrojone prace renowacyjne w budynkach publicznych i prywatnych. Polska, zbliżając się do finałowego etapu negocjacji, może czerpać inspirację z lokalnych projektów, takich jak Szkoła Podstawowa w Budzowie czy Gminne Przedszkole w Rogowie.

Szkoła w Budzowie, działająca od 2012 roku jako pierwsza pasywna szkoła w Polsce, do dziś odnosi korzyści z efektywności energetycznej. Dyrektor szkoły, Irena Pachnicz, podkreśla oszczędności finansowe i komfort cieplny, który sprzyja również zdrowiu uczniów. Podobne rezultaty obserwuje się w Gminnym Przedszkolu w Rogowie, gdzie nowy budynek przyczynił się do poprawy jakości powietrza i zdrowia dzieci.

Niestety, większość polskich budynków nadal utrzymuje się na niskim poziomie izolacji i efektywności energetycznej. Jednak renowacja pod kątem efektywności energetycznej może rozwiązać wiele problemów związanych z utratą dni szkolnych i zdrowiem dzieci. Organizacje, takie jak Rodzice dla Klimatu, apelują o odpowiedzialne działania w tej kwestii, podkreślając, że istniejące technologie umożliwiają poprawę warunków w budynkach edukacyjnych.

Zbliżające się negocjacje dotyczące Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków stanowią szansę dla Polski na poprawę stanu zasobów budowlanych. Przykłady efektywnych budynków edukacyjnych w Budzowie i Rogowie powinny być brane pod uwagę jako inspiracja do inwestycji w dobrobyt przyszłych pokoleń Polaków. Ostateczne spotkanie trójstronne w tej sprawie planowane jest na 7 grudnia.