Polskie przedsiębiorczynie zdobywają branżę HoReCa

Polskie przedsiębiorczynie właścicielkami już 30 tys. firm z branży HoReCa. Znacząca część, bo niemal 40% z tych biznesów, zarządzanych przez kobiety, cieszy się bardzo dobrą lub dobrą kondycją finansową.

Na początku 2024 roku, branża hotelarsko-gastronomiczna w Polsce liczyła prawie 137 tysięcy firm, z czego kobiety stanowią właścicielki 30 tysięcy przedsiębiorstw, co odpowiada prawie połowie wszystkich firm jednoosobowych w tej branży. Najwięcej firm prowadzonych przez kobiety znajduje się w województwie mazowieckim (3749), lecz najwyższy odsetek przedsiębiorstw należących do kobiet odnotowuje się w województwach zachodniopomorskim, świętokrzyskim i opolskim, gdzie ponad połowa firm z sektora HoReCa jest kobiecych.

W związku z 15. edycją konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku, wprowadzono trzy nowe kategorie: Edukatorka Młodego Pokolenia, Wpływowy Głos oraz Liderka w branży HoReCa, aby docenić wkład kobiet w rozwój tego sektora. Organizacja Sukces Pisany Szminką, wspierająca przedsiębiorczość kobiet przez 15 lat, zleciła firmie Dun & Bradstreet Poland opracowanie analizy, która potwierdza rosnącą liczbę i kondycję finansową firm w branży HoReCa zarządzanych przez kobiety.

Przede wszystkim bardzo cieszy i napawa optymizmem wzrost liczby firm działających w branży. To może być zapowiedź wychodzenia branży z kryzysu, który rozpoczęła pandemia, a następnie spotęgowanego przez wojnę za wschodnią granicą oraz inflację i drastyczne podwyżki cen prądu i gazu. Wyniki dotyczące kondycji, w jakiej znajdują się przedsiębiorstwa z branży, również napawają optymizmem. Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, że w lepszej sytuacji znajdują się firmy zarządzane przez prezeski. Obserwujemy wyjątkowo duże zaangażowanie kobiet w rozwój sektora hotelarskiego. Natomiast w moim przekonaniu równie ważna i mocna jest ich pozycja w obszarze zarządzania restauracjami i firmami cateringowymi. Dlatego właśnie postanowiliśmy stworzyć Konferencję Liderek Branży HoReCa. Przygotowujemy ją z myślą o wzmocnieniu świadomości o roli kobiet w rozwoju tego segmentu rynku – mówi Anna Wielgos, wiceprezeska spółki organizującej SMAKKi GASTROTARGI, Partnera Konkursu Bizneswoman Roku w kategorii Liderka w branży HoReCa.

Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku od lat promuje liderki, przedsiębiorczynie oraz mężczyzn wspierających politykę różnorodności i włączenia, nagradzając ich za wkład w równość i rozwój społeczny. Laureatki i finaliści z poprzednich edycji dzięki konkursowi zdobyli nie tylko rozgłos, ale również możliwości rozwoju na skalę krajową i międzynarodową.