Polski pracownik jest niezaangażowany, niedoceniony i zestresowany pracą. Czas zwrócić na niego uwagę!

Polski pracownik stoi przed wyzwaniem niskiego zaangażowania, braku docenienia i stresu związanego z pracą. Jest to zjawisko, które wymaga większej uwagi zarówno ze strony pracodawców, jak i liderów. Globalne tendencje pokazują, że poziom zaangażowania pracowników na świecie jest niezadowalający, a sytuacja w Polsce jest jeszcze mniej optymistyczna. To sygnał, że polscy pracownicy czują się niedoceniani i zestresowani, co z kolei wskazuje na konieczność lepszego poznania ich potrzeb i poprawienia komunikacji w miejscu pracy.

Zaangażowanie pracownika to złożona kwestia, nie sprowadzająca się jedynie do ilości przepracowanych godzin. Kluczowe są tu czynniki takie jak poczucie przynależności, akceptacja wartości firmy oraz zrozumienie jej celów. Pracownik zaangażowany to ten, który jest zmotywowany do pracy nie tylko z własnej woli, ale również poprzez swoją innowacyjność i kreatywność.

Badania pokazują, że zaangażowanie ma bezpośredni wpływ na sukces organizacji, poprawia produktywność, zmniejsza rotację kadry i pozytywnie wpływa na atmosferę pracy. Aby utrzymać pracowników zaangażowanych, kluczowe jest regularne monitorowanie ich zaangażowania i dostosowywanie strategii zarządzania tak, aby odpowiadały na bieżące potrzeby zespołu.

Obecne dynamiczne czasy wymagają szczególnego podejścia do tematu zaangażowania pracowników. Wymagają nowych strategii i zaangażowania HR na poziomie Zarządów. Rola managerów HR definitywnie wzrasta w organizacjach – to bardzo dobry trend. Przykład zaangażowania idzie z góry. Jestem w pełni przekonana, że ogromną rolę odgrywają w tym przypadku Liderzy. To na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za budowanie zaangażowanych zespołów. Poczucie satysfakcji zależy w dużej mierze również od atmosfery jaką budują w swoich obszarach. Filar kultury organizacji polega na trafionych projektach rozwojowych. Kluczowa moim zdaniem jest wiarygodność Liderów i organizacji, praca oparta na wartościach, poczucie wspólnoty, pozytywna atmosfera w pracy – dodała Magdalena Zalewska, Vice President Polish Airports Academy.

Raport „Zaangażowanie 2023” firmy Enpulse wskazuje na stabilny poziom zaangażowania wśród polskich pracowników, jednak wciąż jest ono poniżej oczekiwanego progu. Wyniki podkreślają również znaczenie doceniania pracowników, nie tylko w formie finansowej, ale również poprzez gesty uznania i budowanie pozytywnej atmosfery w pracy.

Szybkie zmiany w otoczeniu biznesowym stały się swego rodzaju normą, dlatego firmy muszą za nimi nadążać. Są one jednak źródłem stresu, co widać w wynikach. Odsetek osób, dla których zmiany w organizacji są źródłem stresu wzrósł o 5% w stosunku do poprzedniej edycji. Z punktu widzenia branży HR szczególne zadowolenie budzi fakt, że zarówno dla pracodawców jak i pracowników, istotny jest rozwój zawodowy. Aż 67% ankietowanych jest skłonna szkolić się na własną rękę, by podnieść kwalifikacje zawodowe. Jednak w tym zakresie można jeszcze wiele zrobić, zwłaszcza, że aż 46% badanych nie zgodziło się (albo nie miało zdania na ten temat), że ich organizacje proponują szkolenia, które mogą zapewnić im rozwój. Może oprócz sięgania do sprawdzonych dostawców usług szkoleniowych, warto wykorzystać wiedzę własnych pracowników i uruchomić ukryte zasoby w kierunku rozwoju programów coachingowych i mentoringowych? – komentuje Monika Szmulewicz,ekspertka w dziedzinie HR, założycielka społeczności HR na Szpilkach.

W obliczu tych wyzwań, coraz ważniejsza staje się rola liderów i menedżerów HR w budowaniu zaangażowanych zespołów, opartych na solidnych wartościach, poczuciu wspólnoty i kulturze organizacyjnej skupionej na rozwoju. Rozwiązaniem mogą być także programy coachingowe i mentoringowe, które wykorzystują wewnętrzne zasoby firmy w celu wspierania rozwoju pracowników.

Podsumowując, zaangażowanie pracowników to klucz do sukcesu każdej organizacji. Docenianie, rozwój i skuteczna komunikacja to fundamenty, na których należy budować trwałe relacje z pracownikami, aby zapewnić ich długotrwałe zaangażowanie i lojalność.