Połowa badanych czuje się przytłoczona obowiązkami zawodowymi

woman holding lots of folders

Z badań przeprowadzonych przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką wynika, że 29% respondentów pracujących zdalnie często poświęca więcej czasu na obowiązki służbowe niż wynika to z umowy, podczas gdy przy pracy stacjonarnej odsetek ten wynosi jedynie 16%. Połowa ankietowanych jest przytłoczona obowiązkami w pracy, a wsparcie w zakresie dobrostanu od pracodawcy otrzymuje jedynie co trzeci badany. Popularnymi formami wsparcia są elastyczny czas pracy i prywatna opieka medyczna.

Badanie towarzyszy trwającej trasie koncertowej Oyka Power Hour, która odwiedziła już Warszawę, Poznań, Łódź, Lublin i Wrocław. Kolejne spotkania odbędą się w Bydgoszczy (15.11), Gdańsku (16.11), Szczecinie (23.11) oraz Katowicach i Krakowie (7 i 8.12).

Pracując zdalnie, ankietowani częściej przekraczają ustalone godziny pracy, co może wynikać z zacierania się granic między życiem zawodowym a osobistym. Wyniki wskazują, że praca zdalna może wpływać na dłuższy czas spędzany przed komputerem. Warto budować świadomość w tym obszarze, dbając o zdrowe proporcje między pracą a życiem osobistym.

Co trzeci respondent deklaruje, że firma, w której pracuje, dba o kwestie dobrostanu pracowników. Najczęstsze formy wsparcia to elastyczność czasu pracy, prywatna opieka medyczna, karta sportowa i elastyczność miejsca pracy. Jednak nadal tylko 16% pracodawców oferuje darmowe wsparcie psychologiczne, a 18% – dodatkowe dni wolne.

Trasa Oyka Power Hour to nie tylko koncerty muzyczne, ale także inspirujące wystąpienia motywacyjne Oyki, prezeski Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Power Hour łączy w sobie muzykę na żywo z przekazem motywacyjnym, skupiającym się na znalezieniu równowagi między pracą a życiem osobistym oraz dbaniu o dobrostan psychiczny pracowników.

Bilety na wydarzenia dostępne na www.Multikino.pl w cenie 77 zł.

Harmonogram występów:

PREMIERA: Warszawa 28 września

Poznań 4 października

Łódź 5 października

Lublin 12 października

Wrocław 19 października

Bydgoszcz 15 listopada

Gdańsk 16 listopada

Szczecin 23 listopada

Katowice 7 grudnia

FINAŁ: Kraków 8 grudnia

Organizator wydarzenia: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

Partner strategiczny: GLISS

Partner wspierający: Lipton