Perspektywy frankowiczów na 2024 rok. Koniec sporu coraz bliżej?

Ostatnie orzeczenia polskich sądów w sporze między bankami a posiadaczami kredytów we frankach szwajcarskich rysują nowe perspektywy. Trzy ostatnie korzystne dla banków decyzje dotyczące waloryzacji kapitału po unieważnieniu umowy kredytu stają się istotne w kontekście walki o tzw. darmowe kredyty. Eksperci zaznaczają, że sprawiedliwość społeczna została zachowana, gdyż banki mają prawo do waloryzacji kapitału, który stracił na wartości z powodu inflacji. Dla frankowiczów coraz bardziej realną i korzystną opcją wydają się ugody proponowane przez instytucje finansowe.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał pierwszy tzw. wyrok wstępny w czerwcu ubiegłego roku, otwierając nową fazę sporu. Kolejne dwie decyzje, tym razem ostateczne, zapadły niedawno, w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Elblągu, oba zwycięskie dla banków. Sędzia z Elbląga uznał, że roszczenie banku o waloryzację bezumownego kapitału jest zasadne ze względu na wysoką inflację, co podkreśla fakt, że od momentu udzielenia kredytu inflacja wyniosła 40 proc. Jednak klientowi przyznano jedynie 34 proc. zwrotu zwaloryzowanego kapitału.

Zwycięstwo banków w trzech kolejnych sprawach daje im nadzieję na kontynuację walki z tzw. darmowymi kredytami. Warto jednak zauważyć, że mimo niewielkiej liczby pozwów o waloryzację, banki zaczynają rozważać możliwość dochodzenia tego roszczenia. Związek Banków Polskich uważa, że czerwcowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nie wyklucza roszczeń o waloryzację, co daje bankom podstawy do przemyśleń w tej kwestii.

Coraz częściej zaleca się frankowiczom rozważenie ugody z bankiem jako najlepszego rozwiązania. Mimo że kwestia tzw. darmowych kredytów nie jest jeszcze jednoznacznie rozstrzygnięta, wyroki dotyczące waloryzacji kapitału stanowią dowód na zmienność sytuacji. Do tej pory 70 tysięcy frankowiczów podpisało ugody z bankami, głównie polegające na przewalutowaniu kredytu na złotówki, co sugeruje, że jest to korzystne rozwiązanie – komentuje Arkadiusz Lewandowski z Kancelarii Adwokackiej KPK Legal.

Eksperci zauważają, że coraz więcej banków w Polsce zaczęło aktywnie poszukiwać rozwiązań, które pozwolą na zakończenie długotrwałego sporu z klientami, posiadającymi kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego. Banki starają się unikać długotrwałych i kosztownych procesów sądowych, oferując klientom polubowne ugody.

Podejście banków do ugód zyskuje na znaczeniu również w kontekście niedawnych orzeczeń sądów europejskich, które narzucają instytucjom finansowym nowe wytyczne dotyczące kredytów indeksowanych do obcej waluty. Banki, dostrzegając zmieniający się krajobraz prawny, starają się dostosować swoje propozycje do aktualnych uregulowań, co może być kluczowe dla zakończenia sporów w sposób korzystny dla obu stron. W kontekście coraz liczniejszych ugód proponowanych przez banki, warto zwrócić uwagę na nowe inicjatywy, gdzie instytucje finansowe próbują stworzyć rozwiązania korzystne zarówno dla siebie, jak i dla frankowiczów – dodaje Arkadiusz Lewandowski.

W kolejnych miesiącach prawdopodobnie będziemy świadkami dalszych zmian i ewolucji w sprawie frankowych kredytów. Coraz bardziej realną i korzystną opcją dla frankowiczów wydają się być ugody proponowane przez banki. Negocjacje i polubowne rozstrzygnięcia mogą przynieść satysfakcjonujące rezultaty, a także przyspieszyć zakończenie długotrwałego sporu.

Kancelaria Adwokacka KPK Legal – specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności instytucji finansowych, w tym banków i towarzystw ubezpieczeń, oraz podmiotów z branży IT. Reprezentuje klientów w sporach sądowych i postępowaniach mediacyjnych.