Aktywne wakacje – jak wybrać najlepsze ubezpieczenie?

Przed wyjazdem za granicę warto pomyśleć o finansowym zabezpieczeniu na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Zakres standardowej polisy turystycznej może nie być wystarczający dla osób, planujących aktywne wakacje. Optymalne rozwiązanie stanowi świadczenie sportowe lub pakiet dla klientów, pasjonujących się nartami.

Ekstremalne czynności i aktywności wysokiego ryzyka

Przed zakupem świadczenia warto zapoznać się z ustaleniami konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Firmy mają bowiem określone definicje, na podstawie których poszczególne aktywności klasyfikowane są do dyscyplin wysokiego ryzyka i ekstremalnych aktywności. Z informacji tych mogą skorzystać klienci, posługujący się specjalnym kalkulatorem polis dostępnym na stronie internetowej  https://kioskpolis.pl/kalkulator/ubezpieczenie-turystyczne/web/ (https://kioskpolis.pl/kalkulator/ubezpieczenie-turystyczne/web/?stepKey=travelDetails). Ustalenia te zawarte są ponadto w Ogólnych Warunkach Umowy zakupionego świadczenia.

Do amatorskich sportów towarzystwa ubezpieczeniowe zaliczają zazwyczaj aktywności na poziomie rekreacyjnym, uprawiane w letnim lub zimowym okresie, w wyznaczonych miejscach. Wśród tego typu dyscyplin warto wyróżnić jazdę rowerową, aerobik, badminton, piłkę nożną oraz jogging. Sporty wysokiego ryzyka obejmują natomiast wyczynowe aktywności uprawiane na amatorskim lub zawodowym poziomie. Wśród tego typu aktywności wyróżnia się narciarstwo, snowboarding, wspinaczkę górską i kolarstwo. Sporty ekstremalne dotyczą czynności wymagających ponadprzeciętnej odwagi oraz aktywności w ryzykownych dla zdrowia warunkach. Do tego typu dyscyplin zalicza się m.in. speleologię, skoki na bungee i paralotniarstwo.

Należy pamiętać, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swoje indywidualne ustalenia w klasyfikowaniu poszczególnych dyscyplin. W przypadku sportów wysokiego ryzyka wartość składki wzrasta o sto procent w porównaniu do standardowej polisy turystycznej. Zwolennicy aktywności ekstremalnych muszą natomiast zapłacić należność o 300% większą niż użytkownicy polisy na wyjazd za granicę.

Odpowiednie świadczenie

Pakiet dla sportowców powinien obejmować NNW obejmujące m.in. koszty leczenia szpitalnego, akcji ratowniczej, rehabilitacji. Wartość odszkodowania warto dostosować do usług medycznych w danym kraju. Przykładowo, w państwach europejskich koszt leczenia złamania nogi, obejmujący trzydniowy pobyt szpitalny,  szacowany jest w granicach kilkunastu tysięcy. W Stanach Zjednoczonych wartość operacji uzupełnionej hospitalizacją wynosi natomiast sto osiem tysięcy za dobę. Warto pamiętać, że duże obciążenie finansowe stanowią koszty transportu z zagranicznej jednostki medycznej do Polski. Uprawiając sporty ekstremalne, można doznać uszczerbku na zdrowiu, ale także spowodować szkodę innej osobie. Rozsądnym rozwiązaniem jest więc zakup świadczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. W ramach polisy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie w przypadku uszkodzenia mienia lub zdrowia osoby trzeciej.

Polisa turystyczna powinna być dostosowana do formy aktywności zagranicznej oraz kosztów leczenia obowiązujących w danym państwie. Nie zawsze zakup najtańszego świadczenia jest więc dobrym rozwiązaniem. Warto skorzystać z oferty dostępnej na stronie internetowej  https://kioskpolis.pl/, by móc cieszyć się spokojnym urlopem.