Pedofilia, wtórna wiktymizacja i upadek autorytetów, czyli Pandora Gate okiem psychologa

Ostatnie tygodnie wstrząsnęły polskim Internetem. Ujawniono karalne czyny osób, które dla wielu były autorytetami jeszcze niedawno. Niestety, Pandora Gate to jedynie kropla w morzu problemów związanych z pedofilią w Polsce. W ciągu roku, od lipca 2021 do lipca 2022, Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności małoletnich poniżej 15 lat przyjęła aż 318 spraw dotyczących tego przestępstwa. Jak możemy się chronić i jak pomóc ofiarom?

Psycholodzy obserwują z niepokojem proces seksualizacji dzieci i młodzieży, zwłaszcza w Internecie. Alarmujące jest przede wszystkim normalizowanie zachowań pedofilskich oraz próby ich ukrywania, usprawiedliwiania lub bagatelizowania. Tego rodzaju postawa nie tylko szkodzi ofiarom, ale także oddziałuje na młodych ludzi, sprawiając, że nie zgłaszają przestępstw.

Czym jest pedofilia? Psychologowie i kryminolodzy definiują pedofilię jako zaburzenie psychoseksualne, w którym osoba dorosła doznaje pobudzenia seksualnego w wyniku kontaktów seksualnych z dziećmi niedojrzałymi płciowo. To ważne zrozumieć, ponieważ pedofilia może przybierać różne formy i nie zawsze jest związana z marginesem społecznym.

Pedofilia w Internecie Pedofilia przeszła również do przestrzeni internetowej, gdzie sprawcy często czują się bezkarni. Młode osoby stają się ofiarami, namawiane do przesyłania intymnych zdjęć lub otrzymywania wiadomości z podtekstem seksualnym.

Pedofilia zastępcza W kontekście Pandora Gate warto wspomnieć o tzw. pedofilii zastępczej, gdzie sprawcy utrzymują kontakty zarówno z osobami dorosłymi, jak i nieletnimi. To poważny problem, ponieważ takie osoby często są usprawiedliwiane i wydają się prowadzić normalne życie.

Wiktymizacja wtórna Ofiary pedofilii często obawiają się, że nie zostaną uwierzone przez policję, zostaną wykluczone lub poddane wiktymizacji wtórnej, czyli kolejnym cierpieniom, które wynikają ze skazywania ofiar za ich ubiór lub zachowanie. To ważne zrozumieć i nie kwestionować odczuć ofiar.

Co możemy zrobić?

  • Kontrolujmy, jakie strony internetowe odwiedza nasze dziecko i jakich twórców śledzi. Zwracajmy uwagę na ograniczenia wiekowe i treści prezentowane przez twórców.
  • Wierzymy naszemu dziecku, jeśli zgłasza nam przestępstwo.
  • Jeśli istnieje podejrzenie pedofilii, zgłaszajmy to niezwłocznie na policję.
  • Bądźmy czujni wobec zachowań dziecka. Obserwujmy je uważnie, zwłaszcza jeśli wykazuje objawy takie jak trudności w nawiązywaniu relacji, wybuchy złości, nerwica, depresja lub objawy zespołu stresu pourazowego.

Skutki Pandora Gate Pandora Gate ma negatywne skutki, zwłaszcza na osoby, które nie posiadają jeszcze zbudowanego poczucia własnej wartości i są podatne na wpływy. Wydaje się, że osoby publiczne w Internecie są pozytywnie oceniane z powodu efektu aureoli, ale to nie oznacza, że nie mogą popełnić przestępstwa.

Pandora Gate pokazuje, że przestępstwo popełnione przez internetowego idola to nadal przestępstwo. W Internecie nie ma miejsca na bezkarność i przekraczanie granic prawnych. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak chronić siebie i naszych bliskich przed zagrożeniami związanymi z pedofilią w sieci.