Nowe dane z raportu „Bizneswoman Roku: Polki i Przedsiębiorczość 2023”

Według najnowszego badania „Bizneswoman Roku: Polki i Przedsiębiorczość 2023” przeprowadzonego przez Sukces Pisany Szminką, ponad połowa kobiet doświadcza trudności z rozmawianiem o zarobkach w miejscu pracy. Badanie towarzyszy XV edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku i rzuca światło na wyzwania, z jakimi kobiety borykają się na rynku pracy.

Spadek arobków a satysfakcja z dochodów

Z danych raportu wynika, że 18 proc. respondentek doświadczyło znacznego spadku zarobków pod wpływem inflacji, podczas gdy 12 proc. zauważyło niewielki spadek. Co trzecia badana przyznaje, że ich zarobki nie uległy zmianie, a 45 proc. poświęca na pracę więcej godzin niż wynikałoby to z pełnego etatu. Zaskakująco, jedynie 2 proc. respondentek zauważyło znaczny wzrost swoich zarobków. Co więcej, aż 64 proc. kobiet deklaruje, że ich zarobki nie są dla nich satysfakcjonujące, co stanowi istotny problem.

Trudności z negocjowaniem wynagrodzenia

Najbardziej niepokojącym aspektem badania jest fakt, że aż 58 proc. ankietowanych kobiet doświadcza trudności w rozmawianiu o zarobkach w miejscu pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o negocjacje wynagrodzenia. Tylko co trzecia respondentka nie ma problemów z poruszaniem tego tematu, podczas gdy reszta doświadcza wyzwań związanych z negocjacjami (26 proc. zdecydowanie tak, 32 proc. raczej tak).

Wpływ przepisów prawno-podatkowych na przedsiębiorczynie

Raport ukazuje również, że dla większości kobiet prowadzących własną firmę obecne przepisy prawno-podatkowe stanowią barierę. Aż 76 proc. badanych przedsiębiorczyń uważa, że przepisy te działają jako blokada, co utrudnia rozwój ich działalności. Tylko 14 proc. respondentek nie widzi w obecnych przepisach prawno-podatkowych trudności.

Podsumowanie i wnioski

Badanie „Bizneswoman Roku: Polki i Przedsiębiorczość 2023” ukazuje wyzwania, z jakimi kobiety spotykają się na polu zawodowym. Trudności z negocjacjami wynagrodzenia, niezadowolenie z poziomu zarobków oraz percepcja przepisów prawno-podatkowych jako blokady stanowią istotne problemy wymagające uwagi i działań. Konieczne jest budowanie świadomości i równości w miejscu pracy, aby kobiety miały równe szanse i poczucie spełnienia zawodowego.

Dane te nie tylko rzucają światło na obecne wyzwania, ale także stanowią impuls do działań mających na celu stworzenie bardziej sprawiedliwego i równego środowiska pracy dla kobiet. Konieczne jest przełamywanie barier, promowanie otwartości na rozmowy o zarobkach oraz wprowadzenie rozwiązań, które wspierają przedsiębiorcze kobiety w rozwijaniu swoich firm.