Naruszenia prywatności i zagrożenia online w edukacji: badanie ClickMeeting

Jedna trzecia Polaków wyraża obawy co do wykorzystania przekazanych danych do trenowania sztucznej inteligencji, podczas gdy prawie co dziesiąty doświadczył naruszenia prywatności online. ClickMeeting, polska platforma do pracy, szkoleń i webinarów, zdecydowała się zbadać opinie Polaków na temat bezpieczeństwa, cyberzagrożeń i prywatności w kontekście korzystania z cyfrowych metod nauki.

Podstawowe wyniki badania:

  • Ponad ¾ Polaków zdaje sobie sprawę z zagrożeń online podczas lekcji zdalnych, jednak mniej niż połowa wie, jak się zachować w przypadku naruszenia prywatności.
  • 8 proc. badanych doświadczyło naruszenia prywatności podczas zajęć online.
  • 78 proc. Polaków jest świadomych potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i prywatnością w edukacji online.
  • Ponad połowa respondentów nie wie, jak reagować w przypadku zagrożeń edukacji online.
  • Główne obawy związane są z kradzieżą danych (64 proc.) oraz dostępem osób nieuprawnionych do prywatnych urządzeń (44 proc.).

Propozycje działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa:

  • 68 proc. respondentów uważa, że konieczne jest wprowadzenie silniejszych zabezpieczeń.
  • 50 proc. wskazuje na potrzebę regularnych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • 40 proc. uważa, że należy opracować surowsze regulacje prawne dotyczące zajęć online.

Podsumowanie: Badanie pokazuje, że Polacy są coraz bardziej świadomi zagrożeń związanych z bezpieczeństwem online, szczególnie podczas edukacji zdalnej. Jednakże, brakuje wiedzy na temat reakcji w sytuacjach zagrożenia. Główne obawy koncentrują się wokół kradzieży danych i dostępu nieuprawnionych osób. Wprowadzenie silniejszych zabezpieczeń, regularne szkolenia z cyberbezpieczeństwa oraz surowsze regulacje prawne są proponowanymi środkami na poprawę sytuacji. ClickMeeting zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa podczas interaktywnych spotkań online, podkreślając jednocześnie potrzebę edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa dla szkół i firm.

Metodologia badania: Badanie przeprowadzono na grupie 1002 osób w wieku 18-55+. Respondenci reprezentują różne grupy wiekowe i miejsca zamieszkania. ClickMeeting, założona w 2011 roku, jako platforma do webinarów i szkoleń online, angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa podczas cyfrowych spotkań, podnosząc jednocześnie świadomość związaną z cyberbezpieczeństwem.