Najbardziej cenione umiejętności w przyszłości

W dynamicznym świetle dzisiejszego biznesu, który stale reaguje na zmienne warunki rynkowe, wciąż pojawiają się nowe, pożądane umiejętności. Wraz ze zmieniającymi się potrzebami społeczeństwa, niektóre z nich nabierają szczególnego znaczenia, stając się kluczowymi elementami udanej kariery i osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Na dzisiejszym rynku pracy poszukiwane są zarówno kompetencje miękkie, jak i techniczne, ale w kolejnych latach sytuacja ta może ulec zmianie. Choć specjaliści techniczni będą nadal potrzebni, to nie w takim stopniu jak obecnie. Z kolei prognozy sugerują, że wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników i menedżerów posiadających określone umiejętności społeczne. Ci, którzy potrafią zarządzać zespołem, słuchać i zrozumieć jego potrzeby, oraz przekonać go do swoich racji.

Era liderów wspierających

Współczesne trendy na rynku wskazują na coraz większe znaczenie kompetencji miękkich w biznesie. Są one podstawą budowania zespołu i osiągania sukcesów. Obecnie mamy do czynienia z erą liderów wspierających.

Najważniejsza cecha, jaką powinien charakteryzować się lider, to empatia. Dzięki niej może skupić się na szukaniu rozwiązań, a nie winnych. Wspierający lider ufa swoim pracownikom oraz potrafi z nimi szczerze rozmawiać. Oczywiście, kiedy wymaga tego sytuacja musi być stanowczy, ale na co dzień powinien dążyć do zrozumienia potrzeb swoich pracowników. Nie wyobrażam sobie budowania sukcesu bez empatii – podkreśla Adam Jeziorski, trener mentalny oraz założyciel marki Van Horn.

Każda zdrowa organizacja powinna mieć jasno określoną wizję, a jej członkowie konsekwentnie dążyć do jej realizacji. Jak więc sprawić, aby pracownikom nie zabrakło motywacji do działania?

Jeśli firma posiada zdefiniowane cele, a na jej czele stoi uczciwy, odważny i wspierający lider, nikogo nie trzeba dodatkowo motywować. Każdy członek organizacji wie jakie działania podejmować, a do pracy popycha go zdrowa, pozytywna atmosfera. Dzięki takiej postawie wszyscy pracownicy mogą poczuć się ważni i potrzebni, a współpraca sprawia im autentyczną przyjemność. To właśnie wokół tej idei tworzymy naszą firmę, lub jak ja to lubię nazywać, nasz kawałek szczęścia – kontynuuje Adam Jeziorski.

Sprawna komunikacja

Nie ulega wątpliwości, że umiejętność dobrej komunikacji ułatwia nawiązywanie relacji zarówno w życiu zawodowym, jak i codziennym. Współpraca jest znacznie łatwiejsza, gdy komunikacja stoi na wysokim poziomie, co przekłada się na sprawniejsze działanie.

Forma wypowiedzi jest ważna, ale nie najważniejsza. Zawsze należy zwracać uwagę na komunikat, jaki stoi za danymi słowami, a nie słowa same w sobie. Nawet najlepsze umiejętności oratorskie nie sprawią, że pociągniemy za sobą zespół pustymi frazesami bez pokrycia w rzeczywistości. Nie da się w ten sposób zdobyć zaufania, a co za tym idzie, osiągnąć biznesowego sukcesu. – dodaje Adam Jeziorski.

Umiejętność nieszablonowego myślenia a sztuczna inteligencja

Dynamiczny rozwój nowych technologii i postępująca automatyzacja pracy sprawiają, że w przyszłości coraz większą rolę będzie odgrywać umiejętność nieszablonowego myślenia. Choć już dziś pożądana, w kolejnych latach może być główną przewagą człowieka nad sztuczną inteligencją. Bowiem kwestią czasu jest, aż AI zastąpi nas na wielu technicznych stanowiskach. Jednak nawet najbardziej zaawansowane algorytmy nie będą w stanie wyjść przed szereg z nieoczywistym rozwiązaniem, o którym nikt wcześniej nie pomyślał.