Makroglobulinemia Waldenströma. Jakie objawy mogą nas zaniepokoić?

Objawy pojawiające się u osób dotkniętych makroglobulinemią Waldenströma nie zawsze będą zapalać „ czerwoną lampkę” – wiele z nich łatwo zignorować czy wręcz przypisać innym czynnikom lub chorobom. Warto jednak zawsze zachować czujność, bo jak się okazuje, większa męczliwość oraz osłabienie mogą być symptomem rzadkiego schorzenia. O innych objawach towarzyszących makroglobulinemii Waldenströma przeczytasz w tym artykule.

Makroglobulinemia Waldenströma – co to jest?

Pod skrótem MW – często używanym w fachowej literaturze medycznej – kryje się makroglobulinemia Waldenströma, czyli chłoniak limfocytowy z gammapatią monoklonalną IgM. Ta choroba rzadka najczęściej dotyczy osób po 65. roku życia, choć może rozwinąć się również we wcześniejszym wieku. Statystycznie częściej na makroglobulinemię Waldenströma chorują mężczyźni. Choroba nie ma charakteru dziedzicznego, choć pewne predyspozycje rodzinne mogą mieć znaczenie w kontekście jej rozwoju.

Objawy makroglobulinemii Waldenströma

Wiele z objawów makroglobulinemii Waldenströma trudno nazwać specyficznymi. U chorych pojawia się zwiększona męczliwość, bóle głowy i osłabienie, które łatwo jest zignorować czy wytłumaczyć w inny sposób. Obserwuje się także krwotoki z nosa oraz dziąseł o charakterze nawracającym, pogorszenie wzroku, występowanie nocnych potów, niezaplanowany spadek masy ciała, powiększenie wątroby oraz śledziony, a także powiększenie węzłów chłonnych i większą podatność na zakażenia, które mają nawracający charakter.

Postępowanie terapeutyczne

To, jaka terapia zostanie wdrożona, przede wszystkim jest zależne od stanu pacjenta. U niektórych osób makroglobulinemia Waldenströma przebiega bezobjawowo i w tych przypadkach przede wszystkim konieczna jest obserwacja oraz regularna kontrola. Zupełnie inaczej jest wśród pacjentów o gwałtownym przebiegu tej choroby. Obecne terapie skupiają się wokół immunochemioterapii, wykorzystywaniu leków takich jak inhibitory proteasomu czy inhibitory kinazy Brutona.

Diagnostyka chorób rzadkich

W przypadku wielu chorób jak najszybsze rozpoznanie schorzenia oraz wdrożenie właściwej terapii przekłada się na rokowania pacjenta, a także na komfort jego życia. Choroby rzadkie – a do takich zalicza się również makroglobulinemia Waldenströma – bywają jednak sporym wyzwaniem diagnostycznym. Objawy ze strony wielu narządów i układów bardzo łatwo można pomylić z innymi chorobami.

Fundacja Saventic powstała po to, by zwiększać dostęp do fachowej wiedzy na temat chorób rzadkich i nieść bezpośrednią pomoc wszystkim osobom, które podejrzewają u siebie występowanie takiego schorzenia.

Fundacyjni specjaliści przy wsparciu narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji analizują dane medyczne udostępniane przez pacjentów. Po zakończeniu tej procedury pacjent otrzymuje zindywidualizowaną informację zwrotną, która może uwzględniać wskazówki dotyczące dalszego procesu diagnostycznego.

Po więcej informacji na ten temat wejdź na stronę Saventic. Pomoc Fundacji jest w pełni bezpłatna.