Jak w Polsce wygląda program wsparcia zmiany zawodowej?

Rynek pracy zmienia się niezwykle dynamicznie. Jedne zawody powoli odchodzą w zapomnienie, a w ich miejsce pojawiają się nowe. Na dodatek przedsiębiorstwa mogą podjąć decyzję o zmianie profilu działalności, co wymusza redukcję części etatów. Zmiany personalne i zwolnienia często wywołują w ludziach olbrzymi niepokój. Można go zredukować poprzez program wsparcia zmiany zawodowej.

Dlaczego program zmiany zawodowej jest potrzebny?

Sytuacja gospodarcza i silna konkurencja często wymuszają na zarządzie firmy wprowadzenie pewnych zmian, które dotkną również dotychczasowych pracowników. Niektóre podmioty gospodarcze przenoszą działalność do innych krajów, gdzie mogą liczyć na niższe koszty pracy, atrakcyjne opodatkowanie lub dostępność nowoczesnych technologii.  Inne zmieniają profil działalności, np. zaprzestają szkoleń stacjonarnych a przechodzą jedynie w tryb online Nie brakuje również przedsiębiorstw, które zawieszają w Polsce działalność, gdyż ta w ostatnim czasie przestała być opłacalna, a pozostają na rynku czeskim czy słowackim. Wszystko to wymusza wprowadzenie wewnętrznych zmian w organizacji. Niektórzy pracownicy muszą zostać zwolnieni, pozostali zaś odbyć kursy doszkalające.

Jak outplacement wspiera pracowników, których zawody przestają być potrzebne?

Coraz częściej człowieka zastępują maszyny, w wielu sieciach sklepów spożywczych pojawiają się kasy samoobsługowe, co wiąże się z redukcją zatrudnienia. Dla firm oznacza to obniżenie kosztów działalności, dla pracowników zaś coraz częściej konieczność przekwalifikowania i zmiany obszaru aktywności zawodowej.

Jakie zalety posiada outplacement?

Outplacement to termin, którym określa się program wsparcia zmiany zawodowej.  Bardzo często do jego opracowania i wdrożenia zatrudnia się firmę zewnętrzną, która świadczy usługi HR. Outplacement ma na celu zredukować niekorzystne skutki zwolnień dla przedsiębiorstwa i jednocześnie zapewnić zwalnianym pracownikom maksimum korzyści.

Co wsparcie zmiany zawodowej daje zwolnionemu pracownikowi?

Program wsparcia zmiany zawodowej nie pozostawia pracownika samemu sobie. Outplacement ma za zadanie zapewnić mu pomoc psychologiczną w obliczu zmian, jakie dokonują się w jego zawodowym życiu. Ponadto to rozwiązanie sprzyja określeniu potrzeb i predyspozycji zwalnianego pracownika. Outplacement pozwala mu dostrzec inne miejsca zatrudnienia, w których może rozwijać swoje umiejętności. Wspiera też przekwalifikowanie pracownika i pozwala nabyć mu przydatne kompetencje. Jednocześnie zapewnia poczucie kontroli nad sytuacją. Wsparcie zmiany zawodowej może też obejmować konsultację ze specjalistą, który wskaże skuteczne techniki autoprezentacji zwiększające szanse podczas rozmów kwalifikacyjnych.  Outplacement skraca też czas znalezienia nowego miejsca zatrudnienia.

Dlaczego firmie opłaca się stosować outplacement?

Dlaczego firmy powinny korzystać z programu wsparcia zmiany zawodowej? Niewątpliwie redukcja zatrudnienia wpływa negatywnie na nastawienie całego zespołu, także specjalistów, którzy nie otrzymali wypowiedzenia. Może to przyczyniać się do ich zmniejszonego zaangażowania w wykonywane obowiązki. Okazanie wsparcia zwalnianym pracownikom stanowi pozytywny sygnał wysyłany do pozostałych członków organizacji. Outplacement pozwala uniknąć pogorszenia wizerunku danego przedsiębiorstwa. Firmy, które w sposób chaotyczny dokonują restrukturyzacji zatrudnienia, często cieszą się nie najlepszą opinią w branży, co może zaowocować przejściem kluczowych klientów do konkurencji.