Jak rosnąca świadomość rodziców wpływa na ewolucję metod edukacji na świecie?

Pruski system edukacji, stworzony na początku XIX wieku, nadal cieszy się dużą popularnością w Europie, w tym w Polsce. Jednak współczesni rodzice stają się coraz bardziej świadomi potrzeb swoich dzieci w zakresie edukacji i starają się wpływać na nią w nowy sposób. Potwierdza to nowe badanie postaw rodziców przeprowadzone przez platformę do nauki języka angielskiego – Novakid.

Nowe metody edukacji to zbiór różnych podejść, które można dostosować indywidualnie do dziecka. Obejmuje to wychowanie w duchu Montessori, zdalne lekcje języka obcego prowadzone przez native speakerów z różnych części świata, a także wykorzystanie grywalizacji i najnowszych technologii wspierających naturalne procesy uczenia się.

Pandemia COVID-19 znacząco przyspieszyła proces przenoszenia działań edukacyjnych do internetu. Choć uczniowie na całym świecie wrócili do tradycyjnych szkół, pewne zmiany w edukacji stały się trwałe. Jesienią 2023 roku platforma do nauki języka angielskiego, Novakid, przeprowadziła badanie postaw rodziców wobec zdalnej nauki języka angielskiego w 15 krajach na całym świecie. Okazało się, że Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie to kraje, gdzie zajęcia online są szczególnie cenione – aż 44% i 35% rodziców w tych krajach preferuje tę formę nauki ze względu na elastyczność i wygodę. Jednak opinie rodziców na temat zdalnej edukacji są różne, a nie wszyscy wybierają podejście łączące tradycyjne i online nauczanie.

Hiszpanie wykazują najbardziej tradycyjne podejście do nauki języka angielskiego, gdzie 46% rodziców preferuje wyłącznie zajęcia stacjonarne, a 25% – zajęcia online. Natomiast kraje, w których bardziej ceniona jest nauka hybrydowa, to Rumunia (35%), Korea Południowa (32%) i Japonia (31%).

Niezależnie od kraju, tylko mniejszość rodziców twierdzi, że ich dzieci nie potrzebują dodatkowych lekcji angielskiego, ponieważ edukacja szkolna jest wystarczająca. W Polsce tylko 13% rodziców podziela ten pogląd. Warto również zauważyć, że Polska zajmuje 13. miejsce w rankingu znajomości języka angielskiego według EF English Proficiency Index.

Kraje, w których rodzice rzadziej deklarują brak potrzeby dodatkowych lekcji językowych, często charakteryzują się niższym poziomem znajomości angielskiego. Przykłady to Korea Południowa, Rosja i Turcja.

Jednak tylko niewielu rodziców jest skłonnych zastąpić lekcje angielskiego domową nauką opartą na dostępnych bezpłatnych materiałach. W Polsce tylko 5% badanych wyraziło zainteresowanie taką opcją.

Współczesni rodzice oczekują nie tylko wysokiej jakości edukacji, ale także chcą, aby nauka była atrakcyjna i przyjemna. Wykorzystanie najnowszych technologii, gamifikacji i personalizacji pomaga osiągnąć te cele. Gamifikacja, czyli uczenie się poprzez gry, staje się coraz bardziej popularna, a badania wskazują, że jest ona bardziej motywująca dla uczniów niż tradycyjne metody nauczania.

Personalizacja natomiast pozwala dostosować plan edukacji do indywidualnych potrzeb ucznia, co ma bezpośredni wpływ na wyniki nauczania. Nano-learning, czyli krótka nauka w formie krótkich filmów lub nagrań dźwiękowych, jest kolejnym trendem, który pomaga uczniom skupić uwagę na krótki okres czasu.

Nowoczesne rozwiązania edukacyjne są dostosowane do potrzeb XXI wieku, a platformy jak Novakid pomagają dzieciom zdobywać język angielski w atrakcyjny sposób.