Alarmujące dane dotyczące zdrowia polskich seniorów. Jak brak ruchu wpływa na ich kondycję?

Według wyników badania MultiSport Index 2023 oraz międzynarodowego badania przeprowadzonego przez Instytut Europejskich Badań Żywności w Dublinie, aktywność fizyczna osób starszych staje się coraz bardziej palącym wyzwaniem dla zdrowia publicznego. W Polsce, gdzie aż 81% seniorów uznaje ruch za istotny element profilaktyki zdrowotnej, niepokojące statystyki pokazują, że trzy czwarte osób powyżej 60. roku życia nie angażuje się w żadną aktywność fizyczną przynajmniej raz w tygodniu.

Porównując dane europejskie, w 2017 roku tylko 45% osób w wieku 65-74 lat w UE-27 poświęcało co najmniej 3 godziny tygodniowo na aktywność fizyczną poza pracą, w porównaniu z 33% w grupie wiekowej 75 lat i więcej. To jednoznacznie pokazuje, że problem niskiego poziomu aktywności fizycznej seniorów dotyczy nie tylko Polski, ale również innych krajów europejskich.

Zaskakujące jest, że seniorzy w Europie oceniają aktywność fizyczną jako jedynie piąty co do ważności czynnik determinujący zdrowie (18%), ustępując miejsca nawykom żywieniowym (42%), paleniu papierosów (40%) i spożywaniu alkoholu (24%). W skali UE najczęstszymi aktywnościami fizycznymi seniorów są spacery, prace ogrodnicze, jazda na rowerze i pływanie.

Niedostateczna aktywność fizyczna wśród seniorów może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak choroby układu krążenia, nowotwory i demencje. Aktywność fizyczna stanowi istotny czynnik prewencyjny, komentuje Anna Rogińska, ekspertka ds. rozwoju biznesu w 4DCenter.

Włączenie aktywności fizycznej do codziennego życia seniorów może zaczynać się od prostych, ale skutecznych ćwiczeń. Spacerowanie, nawet przez 10-15 minut dziennie, stanowi doskonały początek. Do podstawowego planu treningowego można dodawać łagodne ćwiczenia wzmacniające mięśnie, takie jak przysiady, zakroki czy pompki w oparciu o stół.

Dla osób preferujących bardziej spokojne formy aktywności, joga i tai chi są doskonałymi opcjami, pomagając jednocześnie poprawić elastyczność i równowagę. Ważne jest jednak, aby przed rozpoczęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej, zwłaszcza w przypadku seniorów, skonsultować się z lekarzem w celu dostosowania programu do indywidualnych potrzeb zdrowotnych. Odpowiednie ćwiczenia mogą przynieść nie tylko korzyści fizyczne, ale także poprawić samopoczucie i jakość życia seniorów.

Niezależnie od kraju, istotne jest, aby programy ćwiczeń były dostosowane do indywidualnych potrzeb seniorów, uwzględniając obecność chorób przewlekłych i ograniczenia wynikające z wieku. W Polsce, gdzie odsetek osób aktywnych fizycznie jest niższy niż średnia europejska, istnieje pilna potrzeba działań edukacyjnych, aby zwiększyć świadomość seniorów na temat korzyści płynących z regularnej aktywności fizycznej, dodaje Anna Rogińska.

W obliczu rosnącej liczby seniorów w społeczeństwie (w 2021 roku stanowili ponad jedną czwartą populacji Polski), inwestowanie w promocję zdrowego stylu życia w starszym wieku staje się kluczowym wyzwaniem społecznym. Brak aktywności fizycznej w tej grupie wiekowej może prowadzić do wzrostu liczby chorób związanych z brakiem ruchu, co, według danych WHO, może generować ogromne koszty dla systemów opieki zdrowotnej. Dlatego edukacja, dostosowane programy treningowe i świadomość korzyści zdrowotnych związanych z aktywnością fizyczną powinny stać się priorytetem w kształtowaniu polityki zdrowotnej dla seniorów.