Siła kobiet dojrzałych – dlaczego warto walczyć o swoje marzenia bez względu na wiek?


Współczesne społeczeństwo powinno być przestrzenią, w której każda osoba ma możliwość rozwijania się i realizowania swoich celów, niezależnie od wieku czy płci. Niestety, mimo licznych postępów i zmian w naszej kulturze, nadal utrzymują się uprzedzenia i stereotypy związane z kobietami dojrzałymi, wpływające na ich życie zawodowe, prywatne i społeczne. „Za stara na zmiany w karierze”, „za stara na spełnienie marzeń”, „za stara, aby zacząć życie od nowa” – to myśli, które wielu kobietom przychodzą do głowy. Fundacja Women Poland, założona przez Izabelę Tuszyńską, podejmuje działania mające na celu obalenie tych stereotypów i zmianę sposobu myślenia kobiet dojrzałych.

Możliwe, że niektórych zdziwi fakt, że w roku 2023, po czterech falach ruchu feministycznego, znacznych zmianach społecznych na rzecz równouprawnienia kobiet oraz wzrastającej inkluzywności społeczeństwa, stereotypy związane z kobietami dojrzałymi nadal pozostają powszechne. Te uprzedzenia, zakorzenione w kulturze, wpływają nie tylko na postrzeganie tej grupy społecznej przez innych, ale również na to, jak te kobiety same odbierają siebie. Choć coraz więcej kobiet dojrzałych czynnie przeciwdziała wykluczeniu z życia zawodowego, społecznego i kulturalnego, to temat ten nadal wymaga podniesienia go w publicznym dyskursie.

Problemy kobiet dojrzałych – choć często niewidoczne, są niezaprzeczalne. Ich doświadczenie życiowe i wiedza stanowią cenny wkład, lecz często te same kobiety nie są doceniane ani nie uważa się ich za wartościowe. Kobiety dojrzałe mogą doświadczać dyskryminacji ze względu na swój wiek w miejscu pracy, dostępie do usług medycznych czy w codziennych interakcjach społecznych. Chociaż luka płacowa między kobietami a mężczyznami zmniejsza się z każdym rokiem, to nie zawsze obejmuje ona kobiety dojrzałe – po przejściu na emeryturę różnice te mogą się jeszcze nasilać. Kobiety dojrzałe, które chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanym z opieką nad dziećmi czy osobami starszymi, często napotykają na trudności w znalezieniu pracy odpowiadającej ich doświadczeniu i umiejętnościom.

Fundacja Women Poland została utworzona z myślą o kobietach dojrzałych. Jej działania mają na celu podkreślenie ich wartości, doświadczenia i piękna, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Fundacja dąży do ukazania społeczeństwu i samym sobie, że nie ma potrzeby rezygnować z marzeń. W wieku 40, 50 plus, kobiety są gotowe na nowe wyzwania i cele, bez obciążeń i nacisków społeczeństwa, z możliwością osiągnięcia wszystkiego, czego pragną. Jak mówi Izabela Tuszyńska, założycielka Fundacji Women Poland: „Kobieta dojrzała – dojrzała do życia!”

Kobiety dojrzałe chcą i mogą cieszyć się życiem w pełni, niezależnie od swojego wieku. Warto podkreślić, że sytuacja i doświadczenia kobiet dojrzałych są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, status społeczno-ekonomiczny oraz wsparcie rodziny i społeczności lokalnej. Działające organizacje społeczne i instytucje rządowe podejmują różne inicjatywy w celu wsparcia tej grupy społecznej i zminimalizowania występowania problemów, jednak nadal konieczne jest nagłaśnianie tej kwestii i aktywne przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia. Wspierając kobiety dojrzałe, możemy przyczynić się do obalenia utrwalonych stereotypów i zapewnić, że życie po czterdziestce lub pięćdziesiątce będzie czasem pełnym nowych możliwości i marzeń, znikających barier, takich jak opieka nad dziećmi, które wcześniej utrudniały realizację marzeń.