Hematokryt – co oznacza niski i podwyższony wynik badania HCT?

Hematokryt, określany też jako HCT lub HT, to parametr występujący przy morfologii krwi. Stanowi on stosunek objętości erytrocytów względem objętości krwi. Inaczej mówiąc, wynik hematokrytu daje odpowiedź na to, jaki procent całej objętości krwi (w tym takich jej elementów jak płytki krwi czy leukocyty) stanowią erytrocyty, czyli krwinki czerwone.

Kiedy warto zbadać hematokryt?

Generalnie lekarze zalecają profilaktyczne wykonywanie morfologii krwi raz do roku. Jeżeli jednak każdego poranka odczuwasz osłabienie i zmęczenie zamiast uczucia energii, powinieneś zdecydować się na zbadanie hematokrytu. Inną dolegliwością, która powinna zapalić u Ciebie czerwone światło i być wskazaniem do przeprowadzenia badania może być bolesny i obfity okres, wypadanie włosów oraz uderzenia gorąca. Objawy świadczące o niedokrwistości (anemii) również są podstawą do wykonania morfologii i oznaczenia hematokrytów. Niski poziom krwinek czerwonych może być potwierdzeniem występowania anemii u danego pacjenta. Natomiast u osób, które cierpią na bóle głowy, mają zaburzenia widzenia i szum w uszach może dojść do nadkrwistości. W diagnostyce laboratoryjnej będzie się ona objawiać podwyższonym poziomem czerwonych krwinek. Źródło: Wylecz.to.

Badanie hematokrytu – przygotowanie i przebieg badania

Podstawowym elementem przygotowania się do badania hematokrytu jest ten sam aspekt co przy pobieraniu krwi – pozostawanie na czczo przez 12 godzin przed pobraniem krwi. W przypadku pacjentów stale zażywających leki czy przewlekle chorych warto upewnić się, że przyjmowane środki nie zaburzą wyników. Istotne jest również zgłoszenie faktu bycia w ciąży – stan ten również może mieć wpływ na poziom hematokrytu. Krew do badania pobiera się z żyły łokciowej lub z opuszka palca. W przypadku noworodków jest to pięta. Po pobraniu próbka trafia do analizy. Następnego dnia znany jest już wynik badania.

Podwyższony wynik hematokrytu – co za nim stoi?

Gdy hematokryt sporo przewyższa górną granicę normy, przyczyn należy poszukiwać w:

  • niedotlenieniu organizmu – spowodowanym chorobami układu krążeniowo-oddechowego;
  • nowotworach krwi – między innymi w czerwienicy prawdziwej;
  • okresach odwodnienia organizmu – wynikających m.in. z dolegliwości jelitowo-żołądkowych.

Niski wynik hematokrytu – jakie są przyczyny tego stanu rzeczy?

Wśród przyczyn stojących za zbyt niskim poziomem hemaktorytu znajduje się:

  • choroba nerek,
  • niedokrwistość (anemia) – o różnym podłożu, spowodowana m.in. niedoborem żelaza,

Hematokryt – jaka jest jego norma?

Norma HCT jest w dużej mierze uzależniona od płci pacjenta, w przypadku dzieci zaś – od ich wieku. W przypadku kobiet za normę można przyjąć sytuację, gdy krwinki czerwone stanowią 37-47% objętości krwi. W przypadku mężczyzn będzie to już 40-54% względem objętości krwi. Natomiast w przypadku  najmłodszych dzieci (1-2 lata) normę stanowi zakres 48–69% objętości krwi. Dla dzieci w wieku 6-12 lat prawidłowy wynik hematokrytu oscyluje wokół 35%. W okresie pokwitaniowym (13-18. rok życia) poziom ten wzrasta do 36-49%. U kobiet w ciąży poziom hematokrytu jest niższy i jest to zjawisko naturalne.