Czym jest agencja zatrudnienie?

Zatrudnienie jest jedną z najważniejszych usług na rynku pracy w Polsce.

Jeżeli szukasz pracy, w ramach serwisu masz dostęp do informacji o aktualnych ofertach pracy.

Jeśli jesteś pracodawcą, możesz skorzystać z pomocy MAGFIN w znalezieniu najlepszych kandydatów. W ramach tej pomocy otrzymasz wsparcie w przygotowaniu ofert pracy, wybraniu odpowiednich kandydatów, a następnie skierowaniu ich do Ciebie na rozmowy kwalifikacyjne.

W ramach swoich usług agencje zatrudnienia wykonują szereg zadań na rzecz swoich klientów (poszukujących pracy i pracodawców).

Do najważniejszych czynności wykonywanych w ramach serwisu należy przyjmowanie ofert pracy od pracodawców i przekazywanie ich osobom poszukującym pracy za pośrednictwem różnych źródeł.

Przyjęcie oferty pracy i jej rozesłanie wymaga od urzędu dostarczenia odpowiednich kandydatów na zgłoszoną pracę. Wykwalifikowani pośrednicy pomagają osobom poszukującym pracy znaleźć odpowiednią pracę, udzielając informacji o możliwościach zatrudnienia i kierując ich na rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami.

Kto i jak korzysta z usług agencji zatrudnienia?

Z usługi zatrudnienia może skorzystać każdy, gdyż jest ona świadczona wszystkim poszukującym pracy, w tym obywatelom krajów UE, polskim pracodawcom oraz pracodawcom państw członkowskich UE i innych krajów, których obywatele mają prawo do swobodnego przepływu osób zgodnie z umowami zawartymi przez te kraje.

Należy wskazać, że współcześnie w społeczeństwie pojawia się kwestia rotacji kadr. Dlaczego to się dzieje? Najczęstsze przyczyny dużej rotacji pracowników

Kiedy nowi pracownicy odchodzą z firmy, często zdarza się, że odchodzą po okresie próbnym. Wcześniej rynek pracy był bardziej stabilny. Teraz coraz więcej osób szuka „najlepszego pracodawcy” i ma wybór. W Polsce jest ogromna liczba wolnych miejsc pracy. I o ile wcześniej wnioskodawca musiał walczyć o miejsce 15-20 osób, to dziś według statystyk: na 1 wnioskodawcę trafiają 2, a nawet 4 wnioski.

Więc! Dlaczego dochodzi do rotacji personelu?

Pierwszy i to główny powód – atmosfera w zespole jest negatywna, konflikty z liderem i praca, która nazywa się „na nerwach”.

Drugim, nie mniej ważnym, jest przeciążenie pracowników. Coraz częściej ludzie pracują dla przyjemności, a nie dla zmęczenia.

Po trzecie – w tej firmie nie ma możliwości rozwoju. Dla większości ludzi jest to ważny czynnik.

I wreszcie ostatnia w tym artykule, ale wcale nie ostatnia, bo takich powodów może być wiele. Wynagrodzenie nieadekwatne do aktualnych warunków rynkowych.

Ale podczas konsultacji z MAGFIN pracodawca może zidentyfikować przyczyny rotacji pracowników i opracować plan znalezienia rozwiązania. Dzięki temu będzie mógł przeprowadzić reorganizację przedsiębiorstwa tak, aby ludzie pozostali cenni dla funkcjonowania firmy. Każdy wie, że ciągłe szkolenie nowych pracowników wymaga wielokrotnie większych nakładów.

Ważne jest wprowadzanie najnowszych technologii poprawiających warunki pracy. Wyszkolenie menedżerów różnych szczebli w zakresie umiejętności nowoczesnego zarządzania. Doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów międzyludzkich. Zaangażowanie pracowników poprzez zapewnienie możliwości bardziej niezależnego działania jest niezbędne.

Tym samym, dzięki współpracy z MAGFIN, pracodawca będzie mógł nie tylko rozwiązać problemy z rotacją personelu, obniżyć koszty dla firmy, ale także znaleźć swoich idealnych pracowników. Zwiększenie efektywności firmy, poprawa wizerunku.