Zadowolenie pracowników anglojęzycznych z życia zawodowego w Polsce

Platforma Preply przeprowadziła analizę poziomu zadowolenia z pracy w ponad 58 tysiącach firm na całym świecie, zwracając uwagę na kraje przyjazne anglojęzycznym ekspatom. Polska znalazła się w czołówce państw, gdzie zadowolenie z pracy było wyższe niż w Holandii, Szwecji czy Danii, co świadczy o atrakcyjności Polski jako miejsca zatrudnienia.

W rankingu najprzyjaźniejszych państw do pracy dla osób posługujących się językiem angielskim, Polska zajęła szóste miejsce. Firmy w Polsce otrzymały od swoich zagranicznych pracowników aż 70,8% pozytywnych recenzji na portalu Glassdoor, który umożliwia anonimowe wystawianie opinii pracodawcom.

Holandia otrzymała 70,2% pozytywnych opinii, a Szwecja – 69,1%. Polskę wyprzedziły tylko Meksyk (80,2%), Niemcy (73,4%), Chile (71,7%), Norwegia (71,6%) i Łotwa (71%).

Analiza obejmowała recenzje firm z 45 krajów członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), łącznie analizując 270 tysięcy recenzji dla 58 tysięcy firm. Polska uzyskała wysoką ocenę, co można przypisać doskonałej znajomości języka angielskiego przez Polaków. Zagraniczni pracownicy doceniają pracę w Polsce, ponieważ mogą łatwo porozumieć się w zespole i nie czują się wykluczeni.

W ogólnej ocenie firm na świecie, Polska również plasuje się w dobrej połowie, z ogólnym odsetkiem firm ocenianych na minimum 4 gwiazdki wynoszącym 36,2%. Jednak odsetek pozytywnych opinii od ekspatów wynosi 70,6%, co sugeruje, że pracownicy zagraniczni są bardziej zadowoleni z pracy w Polsce niż pracownicy krajowi.

Badanie uwzględniło recenzje napisane zarówno przez ekspatów, jak i pracowników pochodzących z danego kraju. Polska zajęła osiemnaste miejsce w rankingu państw z najwyższym odsetkiem pozytywnie ocenianych pracodawców. W rankingu krajów z najwyższym odsetkiem pozytywnych ocen firm na Glassdoor, Islandia zajęła pierwsze miejsce, a Polska zdobyła szóste.

Metodologia: W badaniu uwzględniono ponad 270 tys. recenzji firm z siedzibą w 45 krajach, z analizą 20 tys. recenzji od pracowników nieposługujących się językiem danego kraju. Firma została uznana za „wysoko ocenianą”, jeśli uzyskała średnią ocenę co najmniej czterech gwiazdek na Glassdoor. Dane pochodzą z marca 2022 r.

Źródło: Preply