Jak zadbać o zdrowie podczas pandemii? Wykonaj specjalistyczne badania

W tym specyficznym okresie Laboratoria medyczne DIAGNOSTYKA zachęcają do wzięcia udziału w kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Zdrowie pod lupą w dobie pandemii”. W ramach akcji dostępne są specjalistyczne zestawy badań w przystępnych cenach w kierunku chorób predysponujących do ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz badania weryfikujące, czy przebyliśmy infekcję wirusem SARS-CoV-2. Pakiety badań, które zostały przygotowane w ramach akcji to: e-Pakiet „Zdrowie w dobie pandemii” z automatycznym raportem, dołączanym do wyników badań oraz e-Pakiet Koronawirus SARS-CoV-2, panel przeciwciał (IgM, IgG) półilościowo.

Zestaw badań pomagający wychwycić nieprawidłowości zdrowotne

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 może przebiegać w cięższej postaci u osób, które chorują przewlekle. Lista schorzeń i innych czynników ryzyka podlega ciągłej rewizji, jest uzupełniana i weryfikowana w miarę pojawiania się wiarygodnych danych z obserwacji dużych grup pacjentów. Aktualnie, niekorzystny wpływ na przebieg COVID-19 najlepiej udokumentowano dla: poważnych chorób sercowo-naczyniowych (niewydolność serca, choroba wieńcowa, kardiomiopatie), chorób nowotworowych, przewlekłej choroby nerek, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), otyłości (BM I≥ 30), cukrzycy typu 2, anemii sierpowatej oraz stanów po przeszczepie narządów.podaje dr n. med. Emilia Martin, specjalista ds. badań laboratoryjnych.

We wczesnym wychwyceniu wielu nieprawidłowości zdrowotnych (m.in. cukrzycy, chorób nerek, chorób wątroby, stanów zapalnych, dyslipidemii) mogą pomóc badania laboratoryjne, które są dostępne w ramach e-Pakietu Zdrowie w dobie pandemii. W skład tego zestawu badań wchodzi 14 badań: morfologia krwi, glukoza (podstawowe badanie w kierunku cukrzycy i stanów ją poprzedzających), lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (jeden z głównych wskaźników ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych), kreatynina z eGFR (główny laboratoryjny wykładnik funkcji nerek; wzrost stężenia kreatyniny we krwi, któremu towarzyszy spadek parametru eGFR wskazuje na niewydolność nerek), próby wątrobowe (grupa badań, pozwalająca ocenić stan wątroby i dróg żółciowych, obejmująca oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych (ALT, AST, GGTP i ALP) oraz stężenia bilirubiny całkowitej) oraz CRP (niespecyficzny wskaźnik toczącego się stanu zapalnego. Pakiet zawiera automatyczny raport, dołączony do wyników badań.

Pakiet badań wykrywających obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2

W drugim e-Pakiecie Koronawirus SARS-CoV-2, panel przeciwciał (IgM, IgG) półilościowo oznaczane są przeciwciała powstające po kontakcie z koronawirusem SARS-CoV-2. Jest to badanie serologiczne półilościowe, które umożliwia dokładniejsze niż test jakościowy oznaczenie przeciwciał w dwóch klasach: IgG oraz IgM. Testy półilościowe w kierunku infekcji SARS-CoV-2 wykonywane są na analizatorach, wyłącznie w laboratoriach medycznych. Wynik ujemny w obu klasach (IgM oraz IgG) oznacza najpewniej brak przebytego kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości. Wynik dodatni badania przeciwciał najprawdopodobniej wskazuje na przebyty kontakt z wirusem SARS-CoV-2, ale może też wskazywać na wczesną fazę infekcji.

Więcej informacji na stronie akcji: www.diag.pl/pacjent/akcja-edukacyjno-profilaktyczna-zdrowie-pod-lupa-w-dobie-pandemii/. Zakupione vouchery w e-Sklepie DIAGNOSTYKI można realizować przez 90 dni od dnia zakupu.

 

Kampania edukacyjno-profilaktyczna „Zdrowie pod lupą w dobie pandemii” potrwa do 30 listopada 2020 r.