Zmiany w adwokaturze. Nowe zasady wykonywania zawodu wprowadzone w regulaminie i kodeksie etyki.

Nowe zmiany w regulaminie adwokackim i kodeksie etyki adwokackiej wprowadzają rewolucyjne innowacje, dostosowując praktykę zawodową do współczesnych warunków prawnych i technologicznych. Te kluczowe modyfikacje nie tylko usprawnią codzienną praktykę adwokatów, lecz także zwiększą ochronę interesów klientów. Jedną z istotnych zmian jest zastąpienie terminu „wydać” słowem „udostępnić” w kontekście przekazywania dokumentów klientowi na jego wyraźne żądanie. To subtelne dostosowanie języka do realiów elektronicznego świata umożliwi adwokatom skuteczne udostępnianie dokumentów zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną w kancelarii.

Zmiana terminologii to nie tylko kwestia słów, lecz także istotna transformacja w dostępie do dokumentów prawnych. Możliwość skutecznego udostępniania informacji elektronicznie bądź tradycyjnie przyczyni się do szybszych i bardziej dostępnych usług prawnych dla klientów, stanowiąc ważny krok w przyszłość praktyki adwokackiej – komentuje Arkadiusz Lewandowski z Kancelarii Adwokackiej KPK Legal.

Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia publikatora aktów wydawanych przez samorząd adwokacki. Choć wprowadzone zmiany niosą ze sobą pozytywne innowacje, istnieje nadal problem dostępu do tych aktów, co może prowadzić do opóźnień w zapoznawaniu się z aktualnymi przepisami. Branża adwokacka będzie z pewnością monitorować dalsze kroki mające na celu poprawę dostępności informacji.

Inną znaczącą nowością jest rezygnacja z sztywnych zasad podziału kosztów w umowach wspólnot biurowych. Adwokaci zyskują teraz większą swobodę w kształtowaniu tych umów, co sprzyja elastyczności dostosowania współpracy do indywidualnych preferencji i potrzeb. Nowe zasady są postrzegane jako świeże powietrze w codziennej praktyce adwokatów, umożliwiając elastyczność w negocjacjach i przyczyniając się do lepszej współpracy w ramach wspólnot biurowych – dodaje Arkadiusz Lewandowski.

Nowy regulamin szczegółowo porusza również kwestię wyznaczania zastępców za adwokatów, którzy zaprzestali wykonywania zawodu. Dodanie rozdziału dotyczącego tego zagadnienia umożliwia bardziej elastyczne podejście do wyznaczania zastępców spoza danej izby. Wprowadzenie limitu, który ogranicza jedną osobę do roli zastępcy dla nie więcej niż trzech adwokatów, stanowi zabezpieczenie przed nadużyciami i zapewnia równomierne rozłożenie obowiązków.

* Kancelaria Adwokacka KPK Legal, specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorców, w tym instytucji finansowych i branży IT, wyraża pozytywne nastawienie do nowych zmian, które są korzystne dla całej adwokatury.