Wszystko co musisz wiedzieć o prawo jeździe na motor

Sezon letni sprzyja w większości przypadków, przesiadania się z samochodów, na jednoślady. Posiadacze motocykli, doskonale zdają sobie sprawę z tego, ile przyjemności sprawia jazda tym jednośladem. Co więc musisz wiedzieć o prawo jeździe na motor?

Jak wyglądało to dawniej?

Niestety, czasy w których karierę motocyklisty można było rozpocząć przed uzyskaniem pełnoletności odeszły bezpowrotnie. Okazuje się, że dawniej prawo jazdy na motor można było rozpocząć już w wieku 16 czy 17 lat. Niemniej jednak obecnie istnieje kilka kategorii prawa jazdy na motor, a uzyskanie każdej z nich determinowane jest przez szereg czynników. Ubiegający się o takie prawo jazdy musi więc spełnić wymagania, odpowiednie dla danej kategorii, a po uzyskaniu uprawnień, musi również ściśle przestrzegać zasad, które dla poszczególnych kategorii zostały określone. Co więc musisz wiedzieć o prawo jeździe na motor?

Prawo jazdy na motor- kategoria AM

Zacznijmy od najniższej rangą kategorii, czyli AM. Okazuje się, że do rozpoczęcia kursu wymagane jest ukończenie 14 lat, o ile oczywiście rodzice lub prawni opiekunowie wyrażą na to pisemną zgodę. Kurs do uzyskania tej kategorii prawa jazdy na motor składa się zarówno z części praktycznej jak i teoretycznej. Niemniej jednak, kategoria ta nie daje zbyt dużo możliwości. Okazuje się, że po jej uzyskaniu można poruszać się motorowerem, czyli pojazdem dwukołowym lub trójkołowym, który jest wyposażony w silnik spalinowy, o pojemności, która nie przekracza 50 centymetrów sześciennych. Istnieje również możliwość poruszania się pojazdem wyposażonym w silnik elektryczny, jednak jego moc nie może być większa niż 4 kW. Taka konstrukcja z kolei, ogranicza prędkość jednośladu jedynie do 45 kilometrów na godzinę. Uprawnienia te również umożliwiają poruszanie się zespołem pojazdów, czyli motoroweru i przyczepy, która nie przekracza masy własnej motocykla i 100 kilogramów. Co więcej kategoria AM daje możliwość jazdy lekkim czterokołowcem o prędkości do 45 kilometrów na godzinę.

Prawo jazdy na motor- kategoria A1

Do uzyskania tej kategorii wymagane jest ukończenie 16 roku życia i podobnie jak w poprzednim przypadku, pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna. Kategoria ta pozwala poruszać się motocyklem, którego pojemność skokowa silnika nie przekracza 125 centymetrów sześciennych, a w przypadku silników elektrycznych- 11 kW, stosunek mocy do masy własnej nie może przekraczać -0,1 kW na każdy kilogram. Istnieje też możliwość poruszania się zespołem pojazdów, na takich samych zasadach jak przy kategorii AM. Dopuszcza się też poruszanie się pojazdami określonymi w kategorii AM i pojazdami trójkołowymi o mocy nie większej niż 15 kW.

Prawo jazdy na motor- kategoria A2

To kategoria, która daje większe możliwości jeśli chodzi o poruszanie się jednośladami. By przystąpić do kursu należy mieć ukończone 18 lat. Po zdaniu egzaminów na tę kategorię, możemy poruszać się motocyklem o mocy nie większej niż 35 kW, a także o stosunku mocy do masy własnej nie większym niż 0,2 kW na kilogram. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, dozwolone jest poruszanie się zespołem pojazdów tj. motocykl z przyczepą, o ile nie przekracza ona masy własnej motocykla i 100 kilogramów. Istnieje również możliwość poruszania się pojazdami trójkołowymi o mocy nie większej niż 15 kW i pojazdami, które zostały określone dla kategorii AM.

Prawo jazdy na motor- kategoria A

To najbardziej pożądana kategoria, przez miłośników motocykli. By ją uzyskać niezbędne jest ukończenie 24 lat lub 20 lat w przypadku posiadania prawa jazdy na motor kategorii A2 przez co najmniej 2 lata. Dodatkowo w wieku 18 lat można rozpocząć kurs jeśli mamy status żołnierza kierującego pojazdami sił zbrojnych lub policjanta, a także funkcjonariusza Straży Granicznej. Daje ona uprawnienia do prowadzenia motocyklu- pojazdu samochodowego, który posiada silnik o pojemności większej niż 50 centymetrów sześciennych. Istnieje także możliwość kierowania zespołem pojazdów złożonym z motocykla i przyczepy, jednak masa nie może przekraczać masy własnej motocykla i 100 kg.