Czy polscy pracodawcy potrafią docenić swoich pracowników?

Niedocenienie pracowników to coraz bardziej palący problem w polskich organizacjach. Raport „Czy czujesz się doceniany?” opracowany przez platformę Enpulse we współpracy z Nais rzucił nowe światło na tę kwestię, wskazując, że ponad 50% Polaków nie czuje się docenianych w miejscu pracy. Co stoi za tym zjawiskiem?

Myślę, że możemy to łączyć bezpośrednio z kurczącymi się zasobami samych menedżerów, którzy zwyczajnie mają coraz mniej siły na realizacje swoich podstawowych zadań, a przecież do nich należy inspirowanie, przekazywanie feedbacku czy właśnie docenianie Menadżerowie w ostatnich latach musieli przeprowadzać swoich pracowników przez pandemię i jej następstwa, stawiając czoła sytuacjom, które wymagały od nich przywództwa pełnego empatii, a jednocześnie radzenia sobie z rosnącymi wymaganiami przy potencjalnie mniejszych zasobach. Wszystko przy rosnących wymaganiach i niewielkim uznaniu dla ich wysiłków. Ta niemożliwa do utrzymania sytuacja sprawiła, że wielu menadżerów borykało się z trudnościami. Tym największym jest wypalenie zawodowe liderów – komentuje Maja Gojtowska, konsultantka procesów HR, autorka bloga HR-owego Gojtowska.com.

W ostatnich latach docenianie pracowników stało się kluczowym elementem budowania zaangażowania. W raporcie „Zaangażowanie 2023” podkreślono, że 72% badanych uważa wyrażenie uznania za ważny element motywacyjny. Niemniej jednak, raport „Czy czujesz się doceniany?” pokazuje, że pomimo tego, że większość pracowników zdaje sobie sprawę z wartości swojego wkładu, nadal wielu z nich nie doświadcza wystarczającego uznania. Zaledwie 1/3 respondentów otrzymuje jakąkolwiek formę uznania w pracy, co wskazuje na istnienie istotnej luki między oczekiwaniami a rzeczywistością.

Warto również zauważyć różnice w postrzeganiu uznania w zależności od płci i wieku. Mężczyźni częściej zgłaszają brak uznania w pracy, podczas gdy osoby powyżej 60. roku życia częściej deklarują, że czują się docenione. To sugeruje, że zarówno doświadczenie zawodowe, jak i życiowe, mogą wpływać na postrzeganie uznania w miejscu pracy.

Praca hybrydowa i mniejszy kontakt w realu być może jest przyczyną spadku ilości pracowników, którzy czują, że są doceniani. Łatwiej okazać emocje i zadowolenie w realu niż poprzez ekran komputera. A jeśli wyraźnie czują docenienie i zadowolenie ze strony pracodawcy, to są bardziej zaangażowani. W sumie nie wymaga to specjalnych nakładów finansowych, ale czasem pracodawcy o tym zapominają – komentuje Emilia Bartosiewicz Brożyna, redaktor naczelna portalu biznesowego LadyBusiness.pl, pomysłodawczyni plebiscytu dla kobiet biznesu Lady Business Awards.

Raport „Czy czujesz się doceniany?” rzuca światło na istotne wyzwania polskiego rynku pracy i wskazuje na konieczność bardziej indywidualnego podejścia do pracowników oraz skoncentrowania się na formach uznania, które są dla nich najbardziej wartościowe.

Całość raportu dostępna jest pod linkiem https://raport-docenianie-2024.grwebsite.pl/