Wpływ sztucznej inteligencji na edukację

Obecnie przeżywamy rewolucję w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI), która wpływa na wszystkie aspekty życia, w tym również na edukację. Polski uczniowie i studenci coraz chętniej korzystają z AI do wyszukiwania informacji, tłumaczenia i pisania tekstów. Natomiast nauczyciele często podchodzą do tej technologii z dystansem. Jednak AI może znacząco przyczynić się do rozwoju umiejętności takich jak krytyczne myślenie, analiza faktów czy umiejętności społeczne, a także wspierać planowanie indywidualnego toku nauczania. Już blisko jedna trzecia Polaków pozytywnie ocenia wykorzystanie AI w nauczaniu.

Generatywna sztuczna inteligencja, taka jak ChatGPT, choć dostępna na rynku stosunkowo niedawno, już zdobyła popularność wśród polskich uczniów i studentów – 58% z nich korzystało z niej w swojej edukacji. Najczęściej wykorzystują AI do wyszukiwania informacji (38%), tłumaczenia zagranicznych tekstów na język polski (35%) oraz pisania tekstów (30%).

W miarę rozwoju technologii AI, można przewidywać, że stanie się ona codziennym narzędziem dla osób uczących się, podobnie jak kalkulator. Nauczyciele i edukatorzy powinni więc adaptować tę technologię, pokazując uczniom, jak korzystać z niej odpowiedzialnie i świadomie, uwzględniając zarówno jej możliwości, jak i potencjalne zagrożenia. Te ostatnie, podobnie jak w przypadku wcześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych, nie są nowością, ale naturalnym skutkiem ewolucji technologicznej.

Polscy nauczyciele nie chcą korzystać z AI

Według danych NASK, zaledwie 15% polskich nauczycieli planuje wykorzystywać sztuczną inteligencję w swojej pracy. Mimo to, odpowiednie użycie tej technologii może przynieść znaczące korzyści w edukacji, takie jak spersonalizowane podejście do każdego ucznia, ułatwienie analizy wyników oraz tempa nauki. AI może również wspierać rozwijanie krytycznego myślenia i umiejętności oceny wiarygodności informacji, co jest kluczowe w dobie powszechnego dostępu do fałszywych wiadomości, propagandy czy reklam.

Jednocześnie istnieje potrzeba podkreślenia, że sztuczna inteligencja nie posiada zdolności do oceny kontekstu swoich wypowiedzi czy ich weryfikacji, co może prowadzić do rozpowszechniania błędnych informacji. Z tego powodu ważne jest, aby nauczyciele informowali uczniów, jakie cechy czynią ich lepszymi od maszyn, takie jak zdolności społeczne, empatia, umiejętność pracy zespołowej, czy wystąpienia publiczne, i pomagali im w ich rozwijaniu. Tym samym, edukacja z wykorzystaniem AI może być pełna, ale równocześnie świadoma i zrównoważona.

Prawie ⅓ Polaków jest pozytywnie nastawiona do AI w edukacji

Prawie jedna trzecia Polaków pozytywnie ocenia wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji. Nauczyciele powinni nie tylko zachowywać czujność wobec potencjalnych zagrożeń związanych z AI, ale także aktywnie wykorzystywać jej możliwości w pracy edukacyjnej. Modele językowe takie jak Chat GPT, Copilot czy Google Bard mogą wzbogacić lekcje, dostarczając materiałów do dyskusji. Ponadto, dostępne są liczne narzędzia i aplikacje AI, które pomagają w generowaniu filmów, obrazów, prezentacji czy infografik, a także w planowaniu indywidualnego toku nauczania.

W obliczu rewolucji AI, która wprowadza zmiany w różnych dziedzinach życia, blisko ⅓ Polaków wyraża pozytywne nastawienie do jej wykorzystania w edukacji. Jednakże 55,9% badanych jest przeciwnych, by AI samodzielnie prowadziła zajęcia dydaktyczne.

Kluczowe jest, aby młodzi ludzie nauczyli się korzystać z tej technologii. Ważne jest, by nauczyciele byli na bieżąco z rozwojem AI i znać narzędzia wykorzystujące jej potencjał. Dzięki temu mogą zbliżyć się do uczniów, którzy są zaznajomieni z nowinkami technologicznymi, oraz wspierać etyczne korzystanie z AI. Należy pamiętać, że sztuczna inteligencja nie zastąpi nauczyciela, lecz może stanowić narzędzie, które usprawnia i podnosi jakość edukacji.

Fot. i oprac. na podst.: mat. prasowe Click Meeting