Czy salmonella jest zaraźliwa?

Salmonella to bakteria odpowiedzialna za zatrucia pokarmowe, których głównym objawem jest ból brzucha i głowy. Źródła salmonelli można znaleźć w mięsie, warzywach i owocach. Szacuje się, że co roku w Polsce zatruciu salmonellą ulega 30 tys. osób.

Czy salmonella jest zaraźliwa?

Salmonellą można zarazić się od ludzi chorych oraz od osób zdrowych, tzw. nosicieli.  Nosicielem jest osoba, u której nie występują żadne objawy, ale w kale wykryto pałeczki salmonelli. Zarażenie następuje w wyniku nie przestrzegania zasad higieniczno-sanitarnych oraz przez zanieczyszczenie produktów spożywczych przez chore osoby mające kontakt z jedzeniem. Dlatego tak ważne jest mycie rąk mydłem po skorzystaniu z toalety oraz przestrzeganie podstawowych zasad higieny. W związku z powyższym odpowiedź na pytanie czy salmonella jest zaraźliwa jest twierdząca.

Do osób najbardziej narażonych na zatrucie salmonellą należą :

  • osoby o obniżonej odporności;
  • pracownicy medyczni;
  • osoby hospitalizowane;
  • osoby przyjmujące antybiotyki;
  • osoby po zabiegach chirurgicznych;
  • niemowlęta oraz dzieci;

Czy salmonella jest zaraźliwa u dzieci karmionych piersią?

Mleko matki jest najbezpieczniejszym pokarmem. Uważa się, że karmienie piersią zapobiega salmonelli i wielu innym problemom zdrowotnym.