Rozwód a ciąża, co warto wiedzieć, jak się przygotować do procesu?

Czy ciąża wyklucza złożenie pozwu rozwodowego? Jak przejść przez postępowanie sądowe, gdy kobieta spodziewa się dziecka z innym mężczyzną? Przeczytaj nasz artykuł, aby przekonać się, co warto wiedzieć na ten temat.

Czy można wziąć rozwód w ciąży?

Przepisy prawne nie zabraniają wniesienia pozwu rozwodowego w trakcie ciąży, a może on być złożony zarówno przez żonę, jak i męża. Sąd rozpatrując sprawę, uwzględnia dobro dziecka i stan zdrowia matki, co często wpływa na wydaną przez niego decyzję. Jeśli sytuacja materialna kobiety po rozwodzie miałaby znacząco się pogorszyć, a małoletni nie otrzymałby odpowiedniej opieki, to sąd może odmówić udzielenia rozwodu. Warto też pamiętać, że w przypadku, gdy dziecko zostało poczęte w wyniku relacji z mężem, nasuwa to wątpliwości co do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, który jest warunkiem niezbędnym do orzeczenia rozwodu.

Jak przygotować się do procesu rozwodowego w ciąży?

Skorzystanie z usług doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym, np. adwokatrodzinny.wroclaw.pl, może znacznie ułatwić proces​ rozwodowy​. Prawnik pomoże zgromadzić dowody na winę partnera, jeśli rozwód ma być z orzekaniem o winie, a także będzie wsparciem podczas mediacji, które pozwalają rozwiązać konflikty bez potrzeby czasochłonnego postępowania sądowego​. Cała procedura składania wniosku do sądu nie różni się jednak niczym od sytuacji, gdyby kobieta nie była w ciąży. Niezbędne jest zgromadzenie dokumentów, takich jak akt ślubu, zaświadczenia lekarskie i dowody na rozpad więzi małżeńskich. Warto również przemyśleć kwestię alimentów i opieki nad dzieckiem po rozwodzie.

Ciąża z nowym partnerem a rozwód z mężem

W sytuacji, gdy kobieta jest w ciąży z nowym partnerem, proces rozwodowy może się nieco skomplikować ze względu na prawo domniemania ojcostwa. Zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli dziecko urodzi się w trakcie trwania małżeństwa lub w ciągu 300 dni od jego zakończenia, przypuszcza się, że jego ojcem jest mąż matki. W takiej sytuacji zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania o zaprzeczenie ojcostwa, aby nowy partner mógł zostać uznany za ojca dziecka​. Sąd często postrzega ciążę z innym mężczyzną za dowód na trwały rozkład pożycia małżeńskiego, co ułatwia orzeczenie rozwodu. Jednak należy pamiętać, że spodziewanie się dziecka z nowym partnerem wydaje się przemawiać na niekorzyść kobiety, która może zostać obciążona winą za rozpad związku małżeńskiego. Niezależnie od okoliczności sąd zawsze kieruje się dobrem osoby małoletniej, co oznacza, że należy przedstawić odpowiednie dowody, że po rozwodzie będzie ona miała zapewnione odpowiednie warunki do rozwoju.

Ciąża nie stanowi przeszkody do uzyskania rozwodu, jednak warto mieć na uwadze, że w takiej sytuacji sąd musi kierować się dobrem dziecka, które ma przyjść na świat. W przypadku, gdy poczęło się ono w wyniku związku kobiety z innym mężczyzną, konieczne jest przeprowadzenie postępowania o zaprzeczenie ojcostwa. Co jeszcze warto wiedzieć na temat rozwodu w ciąży? Masz podobne doświadczenia? Podziel się nimi w komentarzu pod artykułem.