Psychoterapia on-line – czy warto?

Przez zmiany w funkcjonowaniu świata przez epidemię psychoterapeuci oferują, również przeprowadzenie psychoterapii on-line, stosując własne i profesjonalne standardy przeprowadzanych spotkań. Metoda wdrażana jest od kilku lat, wykorzystując przy tym najlepsze światowe praktyki.

Przebieg terapii online

Przebieg terapii online, nie różni się prawie niczym od normalnych spotkań z terapeutą. Na początku terapeuta diagnozuje pacjenta, a następnie przygotowuje indywidualny plan działania na kolejne spotkania. Sesje w zależności od potrzeb mogą trwać różną ilość czasu, natomiast zazwyczaj spotkanie mieści się w 1 godzinie.

Tak samo jest również w przypadku częstotliwości przeprowadzanych spotkań, najczęściej odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu. Jedyną zauważalną różnicą jest forma spotkań, które odbywają się zdalnie za pomocą Internetu, gdzie zarówno pacjent, jak i terapeuta, mogą je prowadzić z własnego domu lub innego dowolnie wybranego miejsca, bez konieczności bezpośrednich spotkań.

Terapia on-line i spotkania w gabinecie

Terapia online zapewnia, że wszystkie lub znaczna większość ze spotkań przebiega za pośrednictwem Internetu. Większość psychoterapeutów decyduje się na poprowadzenie spotkań tylko i wyłącznie za pomocą Internetu, dzięki czemu mogą pomóc pacjentom z całej Polski, a nawet całego świata. Niektórzy ze specjalistów chcą, chociaż 1 raz do roku, widzieć się bezpośrednio z pacjentem.

Zazwyczaj po kilku sesjach, podczas których diagnozowany jest problem, odbywa się spotkanie kontraktowe. Każda z sesji diagnostycznych może odbywać się za pomocą psychoterapii on-line. Kontraktem nazywana jest umowa zawierana pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą. Jest to podstawa, dzięki której można określić warunki współpracy i sposób dalszego leczenia, uprzednio ustalony przez obie strony kontraktu.

Przeciwwskazania do przeprowadzania psychoterapii online

Przed rozpoczęciem psychoterapii online, terapeuta musi się upewnić, czy w związku z chęcią przeprowadzenia terapii, nie ma przeciwwskazań, aby udzielić pomocy w takiej formie, jaką jest terapia na odległość. Należeć do nich mogą m.in. różnego rodzaju myśli, mogące prowadzić do samobójstwa, zachowania o podłożu autoagresywnym, stany psychotyczne, problemy związane z kontrolowaniem agresji lub bardzo silne uzależnienie np. od substancji psychoaktywnych.

Co daje psychoterapia on-line?

Gabinety psychoterapii on-line, tworzą nowoczesne poradnie psychologiczne, dzięki którym można nauczyć się jak radzić sobie z różnego rodzaju problemami natury psychicznej np. depresją, stanami lękowymi, fobią społeczną, napadami paniki lub stresem. Jeśli ktokolwiek, boryka się z dolegliwościami tego typu, powinien skorzystać z pomocy psychoterapeuty.

Do dyspozycji są różne formy, podczas których może odbywać się terapia. Mogą to być m.in. spotkania bezpośrednie, rozmowy telefoniczne lub psychoterapia on-line. Z przeprowadzonych badań wynika, że często kontakt z psychoterapeutą, za pomocą Internetu, to jedyna forma kontaktu, na jaką mogą pozwolić sobie pacjenci.