Prawie połowa pracowników woli rozwód od pełnego powrotu do biura. Praca zdalna kontra stacjonarna

Niemal 80% pracodawców uważa, że powrót do biur jest trendem, który utrzyma się przez najbliższe dwa lata. Jednocześnie, blisko 90% polskich pracowników uznaje możliwość pracy przynajmniej częściowo zdalnej za istotną. Według około 40% pracowników, praca hybrydowa jest optymalnym rozwiązaniem, gdzie praca zdalna lepiej sprzyja zadaniom indywidualnym, a praca zespołowa efektywniej realizowana jest w biurze.

Pandemia COVID-19 zasadniczo przekształciła pojęcie miejsca pracy, sprawiając, że praca zdalna stała się dla wielu nie tylko koniecznością, ale i udogodnieniem. Obecnie wiele firm decyduje się na powrót do biur na stałe. Globalne badanie, przeprowadzone wśród ponad 14 tys. pracowników i prawie 4 tys. przedsiębiorstw, wykazało, że aż 80% pracodawców spodziewa się pełnego lub częściowego powrotu do biura, a 78% prognozuje, że trend ten utrzyma się przez kolejne dwa lata. Argumentem za powrotem do biur jest przekonanie, że sprzyja to lepszej pracy zespołowej i budowaniu wspólnoty. Nawet 81% ankietowanych firm przeprojektowało lub planuje przeprojektować miejsca pracy, aby lepiej sprzyjać współpracy i integracji zespołów.

Jednak praca całkowicie zdalna może ograniczać szanse na awans czy podwyżki, ponieważ zaangażowanie i wysiłek pracowników mogą być mniej widoczne dla pracodawców. Badania psychologiczne wskazują, że może to wynikać z efektu samej ekspozycji. To stawia pytanie, czy pracodawcy nie mylą fizycznej obecności pracownika z jego wydajnością, którą nie zawsze umieją odpowiednio ocenić? Czy firmy nie próbują zbyt pochopnie rozwiązać wyzwań nowej rzeczywistości, wracając do starych metod pracy? Ciekawe jest, że nawet 43% ankietowanych w badaniu przeprowadzonym w USA stwierdziło, że wolałoby się rozwieść niż wrócić do pełnej pracy w biurze. Czy potrzeby pracodawców i pracowników rzeczywiście są tak rozbieżne, jak mogłoby się wydawać?

Optymalny tryb wykonywania obowiązków służbowych

Podczas pandemii część pracodawców zdecydowała się na rekrutację pracowników spoza głównych ośrodków firmowych, co spowodowało, że regularne pojawianie się w biurze nie jest dla nich możliwe. To wyzwanie zmusiło organizacje do przemyślenia sposobów zarządzania ryzykiem i maksymalizacji korzyści w modelu hybrydowym. Dlatego kluczowe jest przemodelowanie postrzegania biura nie tylko jako miejsca pracy, ale jako narzędzia w pracy. Ustalenie jasnych zasad i odpowiednie planowanie są niezbędne – 41% polskich pracowników uważa, że praca indywidualna jest efektywniejsza zdalnie, a podobna liczba wskazuje, że biuro lepiej sprzyja pracy zespołowej i zaangażowaniu. Według nich, głównymi wadami pracy zdalnej są osłabienie relacji i zaufania w zespole.

Praca zdalna to nadal nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla pracodawców

Praca hybrydowa to model, który nie tylko cieszy się uznaniem pracowników, ale jest również realistycznym rozwiązaniem dla pracodawców. Badania pokazują, że dla prawie 90% polskich pracowników istotna jest możliwość pracy zdalnej w wymiarze co najmniej 40% czasu pracy. Budowanie takiego modelu wymaga otwartego dialogu między pracownikami a zarządem firmy, skoncentrowanego na potrzebach, a nie na stanowiskach. Może to prowadzić do efektywnej współpracy w ramach pracy hybrydowej, opartej na wzajemnym zrozumieniu i maksymalnym wykorzystaniu korzyści przez obie strony.

Technologia kluczem do optymalizacji modelu pracy

Praca zdalna otwiera nowe możliwości dla pracodawców do aktywizacji zawodowej osób, które są wykluczone z tradycyjnych modeli pracy stacjonarnej. Dzięki pracy w modelu mieszanym łatwiejsza jest aktywizacja zawodowa kobiet, zwłaszcza matek z małymi dziećmi, oraz osób opiekujących się członkami rodziny, na przykład starszymi lub niepełnosprawnymi. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że nawet 40% matek z małymi dziećmi nie pracuje zawodowo. Praca zdalna lub hybrydowa, którą ponad trzy czwarte kobiet uznaje za najbardziej pożądany benefit, może temu zaradzić.

Fot. i oprac. na podst.: mat. prasowe: ClickMeeting, polskiej platformy do pracy zdalnej/hybrydowej, prowadzenia webinarów, spotkań online oraz interaktywnych lekcji.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz