Osobowość histeryczna – przyczyny zaburzenia, objawy oraz leczenie

Osobowość histeryczna to nadmierna emocjonalność oraz potrzeba skupienia na sobie uwagi otoczenia. Zwykle takie osoby przyciągają zainteresowanie innych, a rozpoznanie zaburzenia nie jest trudne. Szacuje się, że na to osobowość histeryczną cierpi około 3% populacji, z przewagą kobiet.

Osobowość histeryczna – przyczyny zaburzenia

Zwykle przyczyny zaburzenia wynikają z dzieciństwa. Osobowość histeryczna może być wywołana przez następujące zdarzenia lub sytuacje:

  • dziecko traktowane jest jako tzw. „ósmy cud świata”, nie jest krytykowane,
  • dziecko nie jest chwalone, rodzice nie interesują się nim, mimo prób zwrócenia na siebie uwagi,
  • w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy lub przemoc, dziecko swoim czarującym zachowaniem stara się ochronić całą rodzinę przed brutalnością danego członka rodziny,
  • dziecko wyrosło z niskim poczuciem własnej wartości.

Osobowość histeryczna – objawy

Osobowość histeryczna ujawnia się w postaci objawów somatycznych, do których należą: drgawki, zawroty głowy, ból brzucha, wymioty, kołatanie serca, czkawka, głuchota, ślepota, nietrzymanie moczu. U niektórych może wystąpić także bezgłos histeryczny, gula nerwicowa, zaburzenia ruchowe oraz problemy z chodzeniem. Wszystkie te obawy związane są z psychiką. Z cech charakteru można podać następujące przykłady: przesadne dbanie o atrakcyjny wygląd, publicznie reklamowanie własnych emocji, a zarazem trudności z ich doświadczaniem i wyrażaniem, próżność oraz narcyzm.

Osobowość histeryczna – leczenie

Osobowość histeryczną leczy się na terapiach psychoanalitycznych lub poznawczo-behawioralnych, które poprzedzane są dokładną diagnozą oraz wywiadem. Jeśli występują dodatkowe zaburzenia, wprowadza się leczenie farmakologiczne. Zdarza się, że osoby z takim zaburzeniem poddaje się hipnozie oraz treningowi emocji. Dzięki temu pacjent uświadamia sobie przeżycia, w wyniku czego zmniejszają się niekontrolowane wybuchy emocji. Ogólnym celem leczenia jest usunięcie konfliktów psychicznych i lęków chorego.