Kampania Safe2Eat 2024: Wzmocnienie roli konsumentów w całej Europie

Od #EUChooseSafeFood do #Safe2EatEU: EFSA oraz jej partnerzy w państwach członkowskich Unii Europejskiej powracają z nowymi zobowiązaniami i jeszcze większym zaangażowaniem w Europie. Ten krok ma na celu umożliwienie konsumentom podejmowania przemyślanych decyzji dotyczących spożywanej przez nich żywności.

Bazując na sukcesie z poprzednich trzech lat, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz jego partnerzy w państwach członkowskich UE rozpoczęli kampanię #Safe2EatEU 2024 („Jedz bezpiecznie”). Kampania, wcześniej znana jako #EUChooseSafeFood („Wybieraj bezpieczną żywność”), powraca pod zmienioną nazwą i z nowym zobowiązaniem. Celem jest promowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa żywności wśród obywateli Europy.

W tym roku kampania rozszerza swój zasięg, łącząc siły 18 krajów, aby pomóc konsumentom podejmować świadome decyzje dotyczące ich wyborów żywieniowych. Kraje uczestniczące w 2024 roku to: Rumunia, Czechy, Węgry, Grecja, Estonia, Chorwacja, Włochy, Łotwa, Cypr, Słowenia, Hiszpania, Luksemburg, Słowacja, Austria, Polska, Portugalia, Irlandia i Macedonia Północna.

Wzrost znaczenia konsumentów w dokonywaniu pewniejszych wyborów

Badania przeprowadzone przez EFSA we współpracy z IPSOS w 2023 roku wykazały, że prawie 70% Europejczyków interesuje się kwestią bezpieczeństwa żywności. Jednak około 60% uważa, że informacje na ten temat są zbyt techniczne i trudne do zrozumienia. Dlatego celem kampanii w jej nowej odsłonie będzie przekazywanie naukowych faktów na temat żywności w sposób jasny, dokładny, a jednocześnie uspokajający i zrozumiały. Promowane treści mają pomóc obywatelom podejmować świadome decyzje dotyczące konsumpcji żywności, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i zdrowie.

Pod hasłem #Safe2EatEU kampania będzie nadal skupiać się na edukowaniu obywateli na temat różnych aspektów związanych z bezpieczeństwem żywności. Obejmują one:

  • prawidłowe techniki postępowania z żywnością,
  • choroby przenoszone przez pokarm,
  • znaczenie czytania etykiet na produktach żywieniowych,
  • promowanie praktyk, które ograniczą marnotrawstwo żywności.

Kampania podkreśla również znaczenie zbilansowanej diety, bezpieczeństwo suplementów oraz potrzebę naukowego potwierdzenia oświadczeń zdrowotnych na produktach spożywczych. Ma także na celu podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa substancji dodatkowych stosowanych w żywności, nowych technologii żywnościowych oraz obecności alergenów pokarmowych.

W całej Europie każdego dnia obywatele wybierają, co kupić i co zjeść, biorąc pod uwagę różne czynniki takie jak: cena, smak, zrównoważony rozwój lub pochodzenie żywności. Dzięki wysokim standardom bezpieczeństwa żywności obowiązującym w UE mogą mieć pewność, że niezależnie od ich wyborów kupowana i spożywana przez nich żywność jest bezpieczna. Kampania #Safe2EatEU ukazuje związek między nauką o bezpieczeństwie żywności a żywnością, którą spożywamy każdego dnia. Daje konsumentom możliwość dokonywania pewniejszych wyborów żywieniowych – powiedział dyrektor wykonawczy EFSA, Bernhard Url.

Więcej informacji

Wraz z rozpoczęciem tegorocznej kampanii wszelkie inicjatywy wdrażane są zarówno na poziomie UE, jak i krajowym – w 18 uczestniczących krajach. Zachęcamy obywateli do odwiedzenia strony internetowej w celu uzyskania nie tylko wyczerpujących informacji na tematy związane z bezpieczeństwem żywności, ale także do pobrania zestawu narzędzi kampanii, w których znajdą zasoby dostępne w różnych językach.